Nawigacja

 • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego w Oddziałach Zerowych

  Dnia 24 czerwca 2024r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w   oddziałach  przedszkolnych.  

  Nasze Przedszkolaki zaprezentowały przygotowany przez siebie występ. Był to pokaz pełen radości, uśmiechu i talentu, który wzruszył wszystkich zgromadzonych.

  Następnie dzieci z dumą odebrały pamiątkowe dyplomy i upominki od Rady Rodziców, przekazane przez Panią Dyrektor Renatę Bolczyk i Wychowawców: oddziału 0a: Magdalenę Łukowską oraz 0b: Aleksandrę Walich.

  Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy samych sukcesów w czasie dalszej edukacyjnej przygody. Wszystkim życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!

 • Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2023/2024

  Dnia 21 czerwca 2024r. w naszej „Rogozińskiej Dwójce” z udziałem dyrekcji szkoły,  zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. O godzinie 9.00 na uroczystość przybyli uczniowie klas I- III, a o godzinie 11.00 uczniowie klas IV- VII.

  Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu szkoły. Następnie uczniowie klas III przedstawili, krótki program artystyczny pt. „Każde pokolenie ma własny czas”. Po części artystycznej głos zabrała pani Dyrektor Renata Bolczyk, która podziękowała: uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły za ciężką pracę. Życzyła wszystkim udanego wypoczynku oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji. W trakcie uroczystości Pani Dyrektor Renata Bolczyk  i Pan Wicedyrektor Przemysław Kabat oraz społeczność szkolna pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Ewę Wieczorek wieloletnią nauczycielkę biologii i przyrody w naszej szkole.

  Następnie nastąpiła najważniejsza dla naszych uczniów część- wręczenie nagród za wyniki w nauce, wzorową postawę oraz 100% frekwencję.

  Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowały: pani Alina Jeska, Pani Lidia Krenz, pani Ewelina Citar i pani Magdalena Wojtusik.

  Życzymy wszystkim uczniom samych radosnych chwil i mile spędzonych wakacji.

 • Pożegnanie absolwentów

     Dnia 20 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klasy 8a w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie. Wydarzenie to było wyjątkowe zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, którzy wspólnie świętowali zakończenie ważnego etapu edukacyjnego. Przygotowania do pożegnania rozpoczęły się już na kilka tygodni przed uroczystością. Uczniowie pod kierunkiem wychowawcy przygotowali program artystyczny, w skład którego wchodziły piosenki, tańce oraz skecze.

  Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej szkoły. Pani Dyrektor Renata Bolczyk, powitała wszystkich zebranych, podkreślając znaczenie tego dnia dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. W swoim przemówieniu życzyła absolwentom dalszych sukcesów oraz pomyślności w nowym etapie życia. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Łatka, który pogratulował uczniom wyników w nauce, a  rodzicom podziękował za trud włożony w wychowanie swoich pociech. Podziękowania wybrzmiały również z ust Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Magdaleny Skrzypek, która na koniec wystąpienia życzyła uczniom udanych wakacji.

  Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie nagród książkowych za wyniki w nauce, 100 % frekwencję oraz nagród książkowych członkom pocztu sztandarowego. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetki dla najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie w roku szkolnym 2023/2024, którą otrzymał Wojciech Wahlich uczeń klasy 8a. Do grona najlepszych absolwentów dołączyło dwoje uczniów z klasy 8a Zuzanna Kopaniarz oraz Antoni Stanicki. Cała trójka uczniów złożyła podpis w Złotej Księdze Absolwentów. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymali: Wojciech Wahlich, Zuzanna  Kopaniarz, Antoni Stanicki i Szymon Tyma.

  Nagrodę książkową za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2023/2024 w klasie 8a otrzymał Dominik Felsmann i Szymon Nerkowski. Natomiast nagrodę książkową za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym otrzymali: Antonina Burda, Zuzanna Kopaniarz i Wojciech Wahlich. Następną ważną częścią uroczystości było złożenie ślubowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie i przekazanie sztandaru.

  Po tej części uroczystości uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Przedstawienie miało przybliżyć jeden dzień z życia uczniów w szkole na wesoło.

  Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy 8a podziękowali nauczycielom za ich trud i poświęcenie. Słowa wdzięczności skierowali również do rodziców za ich wsparcie i pomoc w trudnych chwilach, a na koniec uroczystości uczniowie rozdali podziękowania na wcześniej przygotowanych kartkach. Pożegnanie absolwentów klasy 8a było wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Był to czas podsumowań, wspomnień oraz radości z osiągniętych sukcesów. Wszyscy absolwenci z optymizmem i nadzieją patrzą w przyszłość, gotowi na nowe wyzwania i doświadczenia. Uroczystość przygotował pan Sebastian Kupidura, a oprawę muzyczną pani Ewelina  Citar.

 • Realizacja programu „Trzymaj formę”  w klasach IV – VIII

     Do projektu „Trzymaj formę” przystąpiły wszystkie oddziały klas 4-8 naszej szkoły. Zagadnienia programowe realizowane były na zajęciach z wychowawcą, przyrodzie, matematyce oraz plastyce.

  Uczniowie pogłębiali wiedzę o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka m.in. poprzez wykonywanie talerza zdrowego żywienia, obliczanie wartości kalorycznych produktów, obliczanie BMI dobowego zapotrzebowania na energię,wykonywanie kanapek i soków owocowych.Wspólne tworzyli gazetki  klasowe dotyczących piramidy zdrowego żywienia, roli witamin oraz zdrowego stylu życia. Kształtowali  postawy i zachowania związane  z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną. Rozkodowywali oznaczenia  na opakowaniach produktów spożywczych,  aby uczyć się bycia świadomym konsumentem.

  Uczniowie spędzali także aktywnie czas na tzw. tanecznych przerwach, zajęciach pozalekcyjnych z koszykówki oraz żeglarstwa. Wszystkie klasy brały udział w festynie na sportowo pt. Piknik olimpijskiKoordynatorem programu była pani Ewelina Citar.

 • „Na olimpijskim szlaku” – klasy IV – VIII

     W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Na olimpijskim szlaku” uczniowie klas IV mieli do wykonania dwa zadania: Ruch olimpijski na taśmie czasu oraz Symbole olimpijskie i ich znaczenie. Pierwsze z zadań uczniowie wykonali na lekcjach historii, gdzie poznali wiadomości na temat  olimpizmu, a następnie wykonali oś czasu, na której zamieścili najważniejsze wydarzenia dotyczące  historii ruchu olimpijskiego.

  Drugie zadanie realizowali na zajęciach z wychowawcą. Uczniowie klasy IVa w formie prezentacji multimedialnej i przygotowanych przez siebie informacji,  poznali symbole olimpijskie, ich historię i znaczenie. Dowiedzieli się również, co odbywa się podczas ceremonii  otwarcia i zamknięcia igrzysk.  Na kolejnych zajęciach wykonali prace plastyczne przedstawiające: flagę olimpijską i jej symboliczne znaczenie, znicz olimpijski, maskotkę tegorocznych Letnich Igrzysk w Paryżu oraz informacje na temat hymnu olimpijskiego i zdjęcia przedstawiające jego twórców.  Prace wykonane przez uczniów zostały wykorzystane do przygotowania gazetek w salach lekcyjnych, które były podsumowaniem realizowanego przez uczniów projektu.   

  Uczniowie klasy IVb pogłębili informację o symbolach olimpijskich  przygotowując plakat. Ponadto uczniowie obejrzeli krótki filmik ukazujący ceremonie związane z rozpoczęciem i zakończeniem igrzysk. Po obejrzanym filmie, uczniowie otrzymali karty pracy- kolorowanki związane z igrzyskami:  maskotkę, flagę olimpijską, znicz olimpijski. Prace te dekorowały gazetkę klasową. Nad realizacją projektu czuwały wychowawczynie klas IV pani Patrycja Radomska i pani Krystyna  Golon.

  Uczniowie klas  piątych mieli za zadanie  stworzenie słowniczka pojęć związanych z olimpiadą. W początkowym etapie zostali zapoznani z tematem i celem projektu, następnie pod opieką wychowawców zaplanowali etapy jego realizacji.

  Wykonywanie zaplanowanych działań rozpoczęły indywidualne poszukiwania informacji o historii letnich igrzysk olimpijskich, o symbolach olimpijskich i ich znaczeniu, różnicy między igrzyskami olimpijskimi a olimpiadą oraz definicji pojęć wybranych do opracowania.

  Wyszukane ilustracje i materiały tekstowe pozwoliły przygotować ciekawe, klasowe „Słowniczki pojęć olimpijskich”, w których znalazły się wyjaśnienia pojęć: olimpizm, igrzyska, Olimpia, motto olimpijskie, hymn olimpijski, flaga olimpijska, koła olimpijskie, Pierre de Cubertain, agony, maskotka olimpijska, wieniec laurowy, medale olimpijskie, kotinos, pankration, pentathlon, hipodrom, stadion, kalokagathia, heraje, paraolimpiada, fair play, rekord, piktogramy, znicz olimpijski, doping itp. Okazało się, że wiele z tych pojęć uczniowie słyszeli po raz pierwszy.

  Podczas zajęć z wychowawcami uczniowie obejrzeli również prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne na temat nowożytnych igrzysk olimpijskich i  wybitnych polskich olimpijczyków.

  Podsumowaniem pracy uczniów była indywidualna prezentacja i omówienie kolorowych kart na forum klasy oraz na gazetce w sali. Uczniowie dzielili się z kolegami ciekawostkami, na które natrafili wykonując zadania projektowe.

  Działania uczniów koordynowały panie: Katarzyna Zaranek – wychowawca klasy 5a i Anna Nowak – wychowawca klasy 5b.

  Podczas zajęć z wychowawcą w klasie 6a  w ramach realizacji  powyższego projektu przeprowadzono lekcje o następującej tematyce:  Igrzyska paraolimpijskie – wyjątkowe zawody sportowe  oraz Paraolimpiada - prezentujemy dyscypliny i sylwetki polskich sportowców.

  Nauczyciel oraz uczniowie przedstawili prezentacje, dzięki którym  szczegółowo można było poznać  powyższe zagadnienia. Zajęcia zakończono wspólną zabawą - quizem podsumowującym zdobyte wiadomości.  

  Uczniowie klas VI realizując projekt Na olimpijskim szlaku ponad to  poznali historię olimpiady i symbole olimpijskie – gazetka w holu szkoły. Następnie dowiedzieli się, które z dyscyplin olimpijskich znalazły się na liście letnich igrzysk. Kolejnym zadaniem, jakie zostało przypisane klasom  szóstym było zapoznanie się z sylwetką Pierrea de Coubertina – wielkiego pedagoga, wybitnego historyka, wskrzesiciela igrzysk olimpijskich, krzewiciela idei fair play. To spod jego pióra wyszły między innymi: karta zasad olimpijskich, protokół ceremoniału olimpijskiego, tekst przysięgi olimpijskiej, symbol ruchu olimpijskiego oraz wiersz „Oda do sportu". Te wszystkie informacje na temat francuskiego barona można było  przeczytać na gazetce klasowej przygotowanej przez uczniów klasy 6a oraz na plakatach wykonanych przez klasę 6b – zawierają one notatki biograficzne, zdjęcia, rysunki i kolorowe ilustracje. Uczniowie w oryginalny sposób przedstawili postać Pierrea de Coubertina,  który dzięki swojej ciężkiej i wytrwałej pracy doprowadził do odrodzenia idei igrzysk olimpijskich. Klasy szóste realizowały zadanie pod czujnym okiem wychowawców: pani Magdaleny Wojtusik i pani  Ewy Jóźwiak.

  Uczniowie klas VII podczas zajęć z wychowawcą poznali nowe dyscypliny sportu, które pojawiły się na letnich igrzyskach olimpijskich po II wojnie światowej, a ósmoklasiści wykonali prezentacje multimedialne: Mechanizmy startowe wczoraj i dziś  oraz Zasady i zadania ruchu olimpijskiego  pod kierunkiem wychowawcy pana Sebastiana Kupidury.

  W ramach realizacji projektu odbył się również Szkolny Konkurs Plastyczny Maskotka olimpiady.  Celem konkursu było zaprojektować „maskotkę” odzwierciedlającą historię, tradycję, kulturę lub przyrodę naszego kraju.

  Jednym z celów projektu Na olimpijskim szlaku, który realizujemy w naszej szkole w tym roku szkolnym było przybliżenie i zapoznanie  uczniów z  historią  olimpizmu jako jednego z elementów dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

 • Realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „ Bieg po zdrowie”.

  Program realizowany był od października do maja przez klasę 4a i 4b. Główne cele programu to:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

  Podczas cyklu zajęć z wychowawcą oraz na lekcjach przyrody, uczniowie zapoznali się i omawiali następujące zagadnienia:

  • fakty dotyczące tytoniu i palenia papierosów,
  • co to jest asertywność i jak być asertywnym,
  • jak palenie papierosów oddziaływuje na nasze zdrowie,
  • uzyskali wiedzę na temat liczebności osób niepalących i palących w naszym kraju oraz na temat motywów niepalenia papierosów,
  • uzyskali wiedzę na temat skutków palenia (medyczną, społeczną, psychologiczną).
  • rośliny wokół nas – rośliny doniczkowe, które filtrują i oczyszczają powietrze w domu.

  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Uczniowie wypełnili ankiety dotyczące wiedzy na temat tytoniu i palenia papierosów, wykonywali karty pracy, oglądali prezentacje multimedialne, przygotowali gazetkę ścienną, odgrywali scenki dotyczące asertywności,  a także uczestniczyli w spotkaniu z higienistką szkolną.  Podczas zajęć dzieci dyskutowały, wymieniały się doświadczeniami, spostrzeżeniami, refleksjami i pomysłami. Ponadto, uczniowie pracowali indywidualnie oraz w grupach. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Koordynatorem programu była pani Patrycja Radomska. 

 • Klasa 3a i 3b wybrały się na wycieczkę do Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu

      Dnia 12 czerwca uczniowie klas trzecich wczesnym rankiem wybrali się na wycieczkę do Wałcza do Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, gdzie uczestniczyli w ciekawych warsztatach  przyrodniczo- chemicznych,  podczas których stworzyli zapachową sól do kąpieli oraz pastę dla słonia. Następnie brali udział w warsztatach z Robotyki  LEGO,  na których budowali prototypy najlepszego skoczka.

  Kolejne warsztaty przeniosły uczniów  w świat wirtualnej rzeczywistości przy pomocy gogli VR. Podczas ostatnich z warsztatów każdy z uczniów mógł się wcielić w rolę kierowcy na symulatorach jazdy.

  Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

 • Nasza szkoła z lotu ptaka

 • Z życia klasy II b

     W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy IIb podejmowali kolejne działania, które związane były z realizacją treści programowych oraz wynikały z zadań umieszczonych w Planie  Pracy Szkoły.  Stwarzały też dalszą okazję do współpracy, współdziałania, integracji zespołu klasowego, aktywizacji, nabywania nowych umiejętności oraz kształtowania postaw prospołecznych i patriotycznych.

  W lutym nasze koleżanki: Zosia Bydałek,  Natalia Kupidura, Kornelia Obecna i Zuzanna Nowakowska wystąpiływ szkolnym konkursie ,,Muzyczny Talent”. Zosia, Kornelia i Zuzia przeszły do kolejnego etapu i reprezentowały naszą szkołę w gminnym konkursie ,,Mikrofonia”.

  W marcu chłopcy, z pomocą mam z Klasowej Rady Rodziców, przygotowali piękne życzenia i niespodzianki dla swoich koleżanek z okazji Dnia Kobiet. Każda z nich dostała dyplom ,,Super Dziewczyna”.

  W kwietniu i maju realizowaliśmy zadania z projektu,, Na Olimpijskim Szlaku". Poznaliśmy symbole olimpijskie, rodzaje letnich dyscyplin olimpijskich oraz  wykonaliśmy prace plastyczne przedstawiające maskotki Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024.  Podczas wycieczki do Wałcza zwiedziliśmy Centralny Ośrodek Sportu, a na lekcjach przybliżyliśmy sobie postaci wybranych polskich olimpijczyków. Poznaliśmy dokonania Tomasza Majewskiego - mistrza w pchnięciu kulą oraz kanadyjkarza Marka Łbika. Bardzo ciekawe wydało nam się życiowe motto jednego z nich, które mówi, że ,,Najważniejszy medal jest ten, o który właśnie walczysz”.

  Aktywnie włączyliśmy się w akcję społeczno-edukacyjną ,,Żonkile” upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim oraz w akcję Sprzątanie Świata z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uroczyście obchodziliśmy majowe święta,  przygotowując biało- czerwone rekwizyty i dekoracje związane z obchodami święta Konstytucji Trzeciego Maja.

  W czerwcu wesoło bawiliśmy się na Pikniku Rodzinnym. W sportowej rywalizacji wspierały nas nasze mamy,  które przygotowały dla nas ciekawe konkurencje i zabawy. W tym miesiącu odwiedziliśmy też nasze muzeum, gdzie zwiedziliśmy dwie aktualne i bardzo ciekawe wystawy: ,,Militaria w świecie klocków Lego" i ,,W zaciszu domowym PRL".

  W trakcie całego roku uczestniczyliśmy w wielu ciekawych lekcjach i zajęciach. Dowiedzieliśmy się, co to jest tangram. Skąd wywodzi się ta logiczna układanka i w jaki sposób tworzy się ciekawe wzory z figur geometrycznych wchodzących w jej skład. Sami bawiliśmy się w układanie gotowych wzorów oraz tworzyliśmy własne. Na innym z zajęć prezentowaliśmy swoje hobby i pasje. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy przyniesione przez koleżanki i kolegów zbiory kart, medali, widokówek, długopisów, figurek. Jednak największym powodzeniem cieszyły się książeczki pisane i ilustrowane przez nasze koleżanki. Mistrzynią w tej dziedzinie okazała się Lena Borowiak, która zaprezentowała kilka książeczek własnego autorstwa.

  Rok szkolny 2023/24 uważamy za pomyślny i udany. Życzymy sobie udanych wakacji i wielu sukcesów w kolejnej – trzeciej klasie.

 • Wycieczka klas drugich do Wałcza

      Dnia 21 maja 2024 r. klasy drugie udały się na całodniową wycieczkę autokarową do Wałcza. Pierwszym punktem programu był pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej ,,Morzycówka”, gdzie pani leśnik przekazała nam wiele cennych informacji na temat różnych gatunków zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

     Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć na własne oczy. Niestety były to tylko spreparowane okazy. Później zostaliśmy wyposażeni w zestawy małego przyrodnika i ruszyliśmy na trasę ścieżki edukacyjnej, wiodącej wzdłuż jeziora Raduń. Niesamowitą frajdę sprawiało nam bezpośrednie obcowanie z piękną przyrodą oraz prowadzenie obserwacji z wykorzystaniem lup i lornetek. Ścieżka doprowadziła nas do wyjątkowej atrakcji, jaką okazał się wiszący most. Bardziej, lub mniej odważnie przeszliśmy po nim na drugą stronę jeziora, gdzie znalazł się czas na wspólną fotografię. Po trudach wędrówki udaliśmy się do Ośrodka  Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie, gdzie czekał na nas smaczny obiad i deser. Posileni i wypoczęci udaliśmy się na spotkanie z olimpijczykiem panem Pawłem Łakomym oraz trenerem polskiej reprezentacji juniorów panem Arturem Jankowiakiem. Panowie przybliżyli nam takie dyscypliny sportu,  jak kajakarstwo i wioślarstwo, a po nowoczesnym obiekcie sportowym,  jakim jest Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu, oprowadziła nas pani kierownik Anna Malinowska. Mogliśmy podziwiać przestronne i świetnie wyposażone hale sportowe, bieżnie i pomieszczenia odnowy biologicznej,  z których korzystają przebywający tu na zgrupowaniach sportowcy. Próbowaliśmy własnych sił podczas biegów i krótkich ćwiczeń na tym wspaniałym obiekcie. Ostatnim punktem programu była mała niespodzianka – słodkie lody, które w upalny dzień smakowały wyśmienicie. 

  Nadmienić należy, że nasza wycieczka była jednym z zadań, które realizowaliśmy w związku ze szkolnym projektem ,,Na Olimpijskim Szlaku”.

  Podczas wycieczki nad bezpieczeństwem uczniów czuwali organizatorzy i wychowawcy: pani Alina Jeska, pani Małgorzata Nowak, pani Julia Krug i pani Bernadeta Gruszka.

 • Uroczystość z okazji promocji książki „Pani Ata oczami dziecka”

     Dnia 24 maja w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury uczniowie naszej szkoły przedstawili część artystyczną pt. „Wolność, Naród, Ojczyzna”, która otworzyła uroczystość promocji książki „Pani Ata oczami dziecka”.

  W przedstawieniu udział wzięli: Zofia Majik, Lena Browarska, Anna Obecna, Gabriela Ignac, Daniel Mantaj, Tomasz Jaśkowiak, Wojciech Wahlich i Remigiusz Apoń.

  Uroczystość prowadziła pani Lucyna Bełch - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna i jedna z autorów promowanej książki.

  Podczas uroczystości nagrodzono uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy Rogoźno, którzy wzięli udział i zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym „Wojciecha Dutkiewicz – życie i dzieło”. Ich prace zostały przedstawione w  prezentowanej publikacji.

  Autorzy prac z naszej szkoły: Zofia Bydałek (II miejsce), Małgorzata Piekarska (III miejsce), Zuzanna Bartkowiak (wyróżnienie), Lena Bartkowiak (wyróżnienie), Zuzanna Nowakowska (wyróżnienie), Weronika Jessa, Makar Syrtsiev, Vanessa Borowiak, Adam Dworzański, Szymon Majik, Kamila Koroluk, Inga Kowalska, Lena Borowiak, Amelia Gil, Marta Rybicka i Jarosław Horna.

  Program artystyczny przygotowała i uczniami podczas uroczystości opiekowała się pani Anna Nowak.

 • Sprawozdanie z wycieczki szkolnej  klas IVa i IVb

     W dniu 7 czerwca 2024r. uczniowie klasy IVa, IVb i cztery uczennice z klasy VIIa uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Torunia.  Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy było Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Tam uczniowie mieli możliwość zwiedzenia interaktywnych wystaw o bardzo różnej tematyce i poprzez zabawę mogli poznać prawa otaczającego nas świata przyrody.

  Bawili się między innymi na wystawach: „O obrotach”, „Rzeka”, „przeŻYCIE”, „przeBUDOWA", „Idee”. Widzieli najdłuższe wahadło Foucaulta w Polsce, dzięki któremu  obserwowali zjawisko obrotu Ziemi wokół własnej osi.

            Kolejnym etapem naszej podróży było podziwianie Rynku Staromiejskiego Torunia. Tam zwiedzanie rozpoczęliśmy od Krzywej Wieży, następnie przeszliśmy pod Dom Mikołaja Kopernika, jedno z ważniejszych miejsc na mapie miasta Torunia. Widzieliśmy również Ratusz Staromiejski i jego wieżę, na której znajduje się zegar wskazujący czas na cztery strony świata. U stóp wieży, przy najsłynniejszym w Polsce pomniku Mikołaja Kopernika zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie przeszliśmy przez Bramę Mostową na  przebudowane niedawno Bulwary Filadejfijskie nad Wisłę i podziwialiśmy tam piękne widoki. Niestety tę przyjemność popsuł nam niespodziewany deszcz. Aby nie zmoknąć,  schroniliśmy się w restauracji Mc Donald’s na krótki posiłek.

            Po krótkiej przerwie na posiłek i zakup pamiątek, przeszliśmy do Żywego Muzeum Piernika. Tam podczas warsztatów wiedźma korzenna przekazała  mam informacje na temat magicznych właściwości przypraw piernikowych, a mistrz piernikarski omówił etapy i metody tworzenia toruńskich pierników. Następnie każdy uczeń zagniatał przygotowane ciasto, rozwałkowywał je, umieszczał w wybranej ozdobnej formie. Tak przygotowany piernik trafiał do pieca, a uczestnicy warsztatów, czekając aż się pierniki upieką, słuchali toruńskich legend i opowieści.

  Kiedy każdy uczeń odebrał swój upieczony piernik przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia muzeum, by zobaczyć manufakturę z początku XX wieku, w której  pokazano dzieciom oryginalne maszyny niemieckie służące do wypieku pierników, zabytkowy piec, kolekcję woskowych form i opowiedziano o dawnych technikach pieczenia pierników.

            Po wyjściu z muzeum, przeszliśmy do czekającego na nas autokaru i udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Podróż minęła szybko i bez zakłóceń.  Do Rogoźna dotarliśmy około godziny 21.00.

            Uczniami podczas wycieczki opiekowały się panie: Anna Kalupa, Magdalena Wojtusik, Aleksandra Sulka i Krystyna Golon.

 • Konkurs Plastyczny „Maskotka olimpijska”

     W maju został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. MASKOTKA OLIMPIJSKA, który był jednym z zadań realizacji projektu „Na olimpijskim szlaku”. Uczniowie klas 4-7 wykonywali prace na lekcji plastyki. Celem konkursu było zaprojektować „maskotkę” odzwierciedlającą historię, tradycję, kulturę lub przyrodę naszego kraju. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy  IV - V i klasy VI - VII.

  W kategorii klas IV - V wyróżnienie otrzymały:

  • Zofia Lorkowska kl.4a  
  • Natalia Kołdyk kl.5b.

  Natomiast w klasach VI – VII:

  • Amelia Gil 6a
  • Emilia Kosmowska 7a.

  Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.  Konkurs przeprowadziła pani Ewelina Citar.

 • Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Czytania Uczniów Klas Drugich

     Dnia 6 maja 2024 r. odbył się finał Szkolnego Konkursu Czytania Uczniów Klas Drugich. Wzięło w nim udział sześć osób - reprezentantów klas II a i II b wyłonionych w eliminacjach klasowych. Test konkursowy składał się z siedmiu zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Podczas ich wykonywania uczniowie musieli wykazać się nie tylko bardzo dobrą umiejętnością czytania ze zrozumieniem,  ale również logicznym myśleniem i sprawnym redagowaniem i zapisywaniem odpowiedzi na pytania.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  I miejsce – Stanisław Grzeszczyk – klasa II b

  II miejsce – Antoni Gruszko – klasa II b

  III miejsce – Olaf Nowacki – klasa II a

  Na kolejnych miejscach znaleźli się:

  IV miejsce – Lena Borowiak – klasa II b

  V miejsce – Piotr Grewling– klasa IIa

  VI miejsce – Mikołaj Skrzypek – klasa II a

  Wszyscy uczestnicy otrzymali,  z rąk pani dyrektor,  pamiątkowe dyplomy, a laureaci piękne książki ufundowane przez Radę Rodziców. 

  Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

  Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Małgorzata Nowak i Bernadeta Gruszka.

 • Sprawozdanie z przebiegu Dnia Ziemi – 22.04.2024r.

     W dniu 22.04.2024r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Rozpoczęliśmy od posprzątania naszego najbliższego otoczenia - każda klasa zajęła się przydzielonym fragmentem terenu w okolicy naszej szkoły.

  Następnie wszystkie klasy spotkały się na boisku, by wysłuchać krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez klasę 5a.

  Rozdane zostały nagrody dla osób wyróżnionych w konkursie “Przyroda to nasz największy skarb”. Na konkurs napłynęło w sumie 20 prac plastycznych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych wyróżnień dla:

  Zuzanny Bartkowiak kl. 6a

  Ingi Kowalskiej kl. 6a

  Zofii Lorkowskiej kl. 4a

  Nadii Walkowskiej kl. 4b

  Leny Walich kl. 4b

  Program obchodów Dnia Ziemi przygotowali Urszula Krupa i Sebastian Kupidura.

 • Wycieczka klasa IIa - Poznań

     Dnia 10 maja 2024 roku uczniowie klasy IIa z wychowawczynią Małgorzatą Nowak, Anną Kalupą i tatą jednej z uczennic tej klasy, panem Mateuszem Kubiakiem pojechali do Poznania do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Pan Mateusz był naszym przewodnikiem, gdyż jest ratownikiem medycznym i  właśnie tam  pracuje.

     Nad bezpieczeństwem poznaniaków i mieszkańców powiatu poznańskiego czuwają dwa zespoły specjalistyczne oznaczone jako "S" z lekarzami, ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami oraz dwadzieścia sześć zespołów podstawowych "P" z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami. Karetek pogotowia na terenie stacji jest dużo więcej. Wszystko musi być sprawne, aby ratownicy mogli jak najszybciej i najlepiej udzielić pomocy poszkodowanym, dlatego naprawą karetek zajmują się na miejscu, mechanicy samochodowi.

  Pan Mateusz pokazał nam bardzo dokładnie wyposażenie karetek i przeznaczenie bardzo wielu sprzętów i narzędzi medycznych. Zobaczyliśmy też specjalny samochód do przewożenia chorych dzieci, który był po prostu bajkowy.

  Trafiliśmy także do dyspozytorni, gdzie przyjmowane są zgłoszenia o potrzebie przyjazdu ratowników. Zobaczyliśmy jak wygląda praca osób, które odbierają telefony i wysyłają załogę karetki.

  Potem wszyscy udaliśmy się do pomieszczenia, w którym były fantomy do ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy. Pan Mateusz wszystko nam wyjaśnił, a potem każdy z nas ćwiczył jak należy się zachować, gdy to my będziemy musieli udzielić pomocy innemu człowiekowi. Na zakończenie dostaliśmy certyfikaty z potwierdzeniem, że ukończyliśmy szkolenie, długopisy wyglądające jak strzykawki z krwią i książkę z opisem, jak udzielać pomocy w różnych zdarzeniach losowych i uszkodzeniach poszczególnych części ciała.

  Wszyscy stwierdziliśmy, że praca ratownika medycznego jest bardzo trudna, odpowiedzialna, stresująca  i wymaga dużej wiedzy medycznej. Mimo tego kilkoro z nas chciałoby w przyszłości pracować w tym zawodzie, bo życie ma największą wartość i ratowanie go jest ogromnie ważne i potrzebne.

 • Wycieczka klas 1

     W dniu 22 maja uczniowie klas pierwszych udali się na wycieczkę do Agroturystyki ,,Kids Farm” w Przecławiu. W ramach wycieczki uczniowie  mieli okazję bliżej poznać życie na wsi oraz zwierzęta hodowlane. Zostaliśmy  serdecznie przywitani przez właścicieli farmy, którzy oprowadzili nas po terenie gospodarstwa. Na początku dzieci rozlokowały się i zjadły śniadanko, potem bawiły się na dużym terenie w żółtym piasku, budując zamki oraz grali w piłkę nożną.

  Następnie przyszedł czas na wizytę w stajni, gdzie dzieci mogły zobaczyć konie, kuce, krowę i kozy. Pani zajmująca się terapią koni przekazała dużo ciekawostek o tych zwierzętach. Potem poszliśmy w miejsce , gdzie pasły się owce o imionach Ola i Geremi. Dzieci miały okazję nakarmić zwierzęta oraz pogłaskać je. Właściciele farmy opowiedzieli nam o codziennych obowiązkach związanych z hodowlą zwierząt. Widzieliśmy też kolorowe ryby w stawie oraz żółwie z czerwoną pręgą.

  Byliśmy też w zaczarowanym ogrodzie. Zaczarowany ogród to magiczne miejsce pełne roślin i drzew o niezwykłych kształtach i kolorach. Wszystko wydaje się być lekko pulsujące i porusza się delikatnie, jakby był to świat z innego wymiaru. W zaczarowanym ogrodzie można spotkać również różne stworzenia. My zobaczyliśmy przeróżne kury, papugi , gołębie i króliki. Rósł też tam bardzo stary i olbrzymi dąb, który był pomnikiem przyrody. Na koniec nasi uczniowie skorzystali z zabawy w ,, Małpim gaju”.

               Wszyscy wrócili do szkoły pełni wrażeń i nowych doświadczeń związanych z życiem na  wsi.

              Opiekunami wycieczki byli: K. Staniszewska, I. Pierudzka, A. Grzesiak, O. Michalska, K.   Grewling.

 • Konkurs pisania

     Szkolny Konkurs Pięknego Pisania dla Klas Pierwszych okazał się być niezwykle inspirującym wydarzeniem dla uczniów, które przyniosło wiele wspaniałych prac. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem brali udział w konkursie, prezentując swoje umiejętności pisania i wyrażania swoich myśli za pomocą pięknych liter.

  Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym brali udział wszyscy uczniowie klas pierwszych wypełniając dość trudny test. Komisja wyłoniła z dwóch pierwszych klas ośmioro uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów.

  Drugi etap konkursu odbył się 24 maja. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów a byli to:

  z klasy 1a- Aleksander Kalota, Bartłomiej Łuczak, Wojciech Łuczak i Paweł Traczyk,

   a z klasy 1b- Antoni Wiórek, Timur Syrtsiev i Miłosz Nowak.

      Zadaniem uczestników było staranne przepisywanie zdań, oddzielanie wyrazów z ciągu     liter a następnie ułożenie i zapisanie zdania, ułożenie trudnych wyrazów z rozsypanki sylabowej oraz ułożenie  zdania z rozsypanki wyrazowej i staranne przepisanie go w liniaturze.

  Po dokładnej analizie wszystkich prac, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody trzem uczniom:

   I miejsce Paweł Traczyk kl. 1a

  II miejsce Timur Syrtsiev kl.1b

  III miejsce Antoni Wiórek kl. 1b

  Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i maskotki.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich wysiłek i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa  zainspirowała ich do dalszej pracy nad swoim pięknym pisaniem.

  Konkurs przygotowały i przeprowadziły wychowawczynie klas pierwszych I. Pierudzka i K. Staniszewska.

 • ,,Pani Ata oczami dziecka”

  Dnia 24 maja 2024 roku o godz. 17.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury miała miejsce promocja książki „Pani Ata oczami dziecka”. Książka, wydana dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, jest katalogiem wystawy pokonkursowej ,,Wojciecha Dutkiewicz – życie i dzieło”.

  Konkurs zorganizowany był w roku 2023 przez Stowarzyszenie ,,Baranek” oraz Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci wybitnej mieszkanki naszego miasta - nauczycielki, powstańca wielkopolskiego, założycielki i patronki naszego Muzeum - Wojciechy Dutkiewicz.

  Na promocję książki zaproszeni zostali uczniowie - autorzy nagrodzonych i wyróżnionych w tym konkursie prac:

  - z klasy 2 b: Zosia Bydałek, Zuzanna Nowakowska, Adam Dworzański, Makar Syrtsiev, Lena Borowiak, Weronika Jessa, Szymon Majik,

  - z klasy V a: Lena Bartkowiak,

  - z klasy VI a: Małgorzata Piekarska, Zuzanna Bartkowiak, Amelia Gil, Inga Kowalska, Kamila Koroluk, Jarosław Horna, Vanessa Borowiak, Marta Rybicka.

  Na pamiątkę tego ważnego, dla naszej ,,małej ojczyzny” wydarzenia, wszyscy uczniowie otrzymali egzemplarz książki,  w których umieszczone były ich prace. Po latach będzie ona wspaniałym wspomnieniem szkolnych lat.  Koordynatorem konkursu była pani Bernadeta Gruszka.

 • Dzień Rodziny pod hasłem „Olimpijski piknik”

  W dniu 29 maja 2024 r. w naszej szkole odbył się Dzień Rodziny pod hasłem „Olimpijski piknik”, który przeprowadzony został na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie.

  Piknik rozpoczęliśmy od krótkiego występu. Był wiersz o duchu olimpizmu, taniec z flagami w kolorach kół olimpijskich oraz symboliczne zapalenie znicza. Odśpiewaliśmy także szkolny hymn. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Dyrektor Renata Bolczyk, która złożyła również życzenia wszystkim rodzicom

  i dzieciom z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Następnie uczniowie zostali przydzieleni do poszczególnych boisk, na których odbywały się rozgrywki sportowe m.in. olimpijskie stacje sportowe dla najmłodszych, uwielbiana przez dzieci gra w dwa ognie i cztery ognie, nie zabrakło również piłki nożnej, siatkówki i gry w palanta.

  Każdy uczestnik pikniku otrzymał butelkę wody oraz porcję przepysznej grochówki ufundowanej przez Radę Rodziców, a przygotowanej przez szkolne Panie kucharki.

  Całość pikniku przebiegła w rodzinnej i olimpijskiej atmosferze, a na zakończenie każda klasa otrzymała dyplom uznania „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami”.

  Organizacją pikniku zajęli się nauczyciele ze Szkolnego Klubu Olimpijczyka: Pan Stanisław Kozłowski, Pan Krzysztof Grewling, Pan Krystian Kaczmarczyk, Pani Marlena Rucińska i Pani Alina Jeska.

  Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców za pomoc w zorganizowaniu imprezy. Dziękujemy również wszystkim obecnym nauczycielom i rodzicom za udział w pikniku.

strona:

Aktualności

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  ul. Mała Poznańska 1
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć