Nawigacja

.
Narodowy Spis Powszechny

Nie ma to jak w naszej szkole

Jak powstawało nasze boisko szkolne - 2019 

Boisko szkolne dzisiaj

Zajęcia pozalekcyjne - sekcja kajakowa

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie informuje, że dnia 28.06.2021 r. (poniedziałek) w sali gimnastycznej przy ul. Małej Poznańskiej 1 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie pierwszej oraz dla rodziców dzieci, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego.

- oddziały przedszkolne „0” - godzina 16:00

- klasy pierwsze - godzina 17:15

 

Informator dla rodziców uczniów klas pierwszych

Informator_sp2(1).pdf

 

KLASY PIERWSZE!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przedstawia protokół z posiedzenia komisji z dnia 04.06.2021 r. dotyczący uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 wraz z listą przyjętych.

Protokol_posiedzenia_komisji_04.06.2021_r.pdf
Zalacznik_nr_1_-_lista_przyjetych_2021-2022.pdf

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO KLAS PIERWSZYCH 2021/2022

7 czerwiec 2021r. - 18 czerwiec 2021r.

Szanowni Rodzice!

Od 7 czerwca 2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa
  SARS-CoV-2  zgłoszenia i wnioski prosimy pobierać ze strony internetowej szkoły: https://sp2rogozno.edupage.org

W wyjątkowych sytuacjach (brak możliwości pobrania i wydrukowania dokumentów) będzie można pobrać druki, które zostaną umieszczone na holu szkoły (przy wejściu)

Wypełnione zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wnioski + załączniki (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) proszę  składać w wybranej formie:

- przesłać  skany lub zdjęcia dokumentów  na adres e-mail: sp2rogozno@vp.pl
(oryginały dokumentów należy dostarczyć w późniejszym czasie)
- w kopercie do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:00-15:00
- dokumenty rekrutacyjne można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

64-610 Rogoźno, ul. Mała Poznańska 1

Proszę o staranne i czytelne wypełnienie dokumentów.

W przypadku nieścisłości sekretarz szkoły skontaktuje się z Państwem telefonicznie
lub za pomocą poczty elektronicznej.

Danuta Karolak - Dyrektor Szkoły

zarzadzenie_burmistrza.pdf

pdf_Uchwala_Nr_LVII_525_2018_.pdf

rekrutacja_terminy_2.pdf

REGULAMIN_REKRUTACJI_do_kl._I_2021-2022.pdf
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

dzieci z obwodu szkoły:

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_kl._I_rejon.pdf

dzieci spoza obwodu szkoły:

wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

zal.1_a_-do_wnioseku_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

zal.1b-do_wnioseku_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

zal.1c-wniosek_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

zal.1d-do_wniosku_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

zal.1e-do_wniosku_do_kl._I_spoza_rejonu.pdf

 

UWAGA RODZICE !

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W ROGOŹNIE

INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W TERMINIE UZUPEŁNIAJĄCYM

w dniach 25.05.2021 - 07.06.2021

MAMY 41 WOLNYCH MIEJSC

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WNIOSKI I ZGŁOSZENIA MOŻNA POBIERAĆ W HOLU SZKOŁY

UL. M. POZNAŃSKA 1 LUB ZE SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji,

który został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynkach szkoły

ul. M. Poznańska 1 i W. Poznańska 36 oraz na szkolnej stronie internetowej:

www.sp2rogozno.pl

 

pdf_Uchwala_Nr_LVII_525_2018_.pdf

rekrutacja_terminy.pdf

rekrutacja_terminy_2.pdf

wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_2021-2022.pdf

zal.1a-wniosek_oddz.przedszk.2021-2022-skonwertowany.pdf

zal.1b-wniosek_oddz.przedszk.2021-2022.pdf

zal.1c-wniosek_oddz.przedszl.2021-2022.pdf

Zal.1d-wniosek_oddz.przedszk.2021-2022.pdf

zal.1e-wniosek_oddz.przedszl.2021-2022.pdf

zarzadzenie_burmistrza.pdf

Regulamin_rekrut.-oddzial_przedszkolny_2021-2022.docx

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przedstawia protokół komisji rekrutacyjnej odnośnie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 wraz z listą przyjętych kandydatów.

protokol_z_posiedzenia_komisji_z_dnia_15.04.2021_r.pdf

lista_kandydatow_przyjetych_do_oddzialu_przedszkolnego_2021-2022.pdf

 

 

 

WYPRAWKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

liczba odwiedzin: 1659339

Wiadomości

 • Rozpoczynając naszą szkolną przygodę we wrześniu nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to nietypowy rok szkolny. Nauka zdalna, maseczki na twarzach i dystans nie przeszkodziły nam by realizować wiele ciekawych zadań, tematów i projektów.


  Na początku wspólne sporządziliśmy i zawarliśmy klasowy kontrakt dotyczący reguł i zasad zachowania na terenie szkoły i poza nią oraz postępowania wobec innych w różnych sytuacjach.

  Przy okazji Klasowego Dnia Chłopca doskonaliliśmy umiejętności składania życzeń, kultury zachowania podczas przyjmowania życzeń.

 • Projekt był skierowany do uczniów klas trzecich. Jego celem było zapoznanie

  z symbolami Wielkopolski oraz legendami związanymi z tym regionem.

  W miesiącu wrześniu uczniowie i ich Rodzice zostali zapoznani z tematyką projektu.

  Ze względu na pandemię praca z projektem miała ograniczony charakter.

  Pierwszym zadaniem dla dzieci, które realizowały w miesiącu kwietniu 2021roku było: POZNANIE WYBRANYCH LEGEND O WIELKOPOLSCE.

  Uczniowie poznali legendy:

  „O poznańskich koziołkach”,

 • 31 maja 2021 roku odbył się już IX Szkolny Konkurs Recytatorski „Ja i moja rodzina” tym razem pod hasłem „Jestem Polakiem, dzieckiem, kolegą, przyjacielem…” Głównym celem i założeniem organizatorki Małgorzaty Ormańczyk, było dostarczyć uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. Popularyzacja literatury o tematyce domu rodzinnego, patriotyzmu, koleżeństwa i przyjaźni. Mottem przewodnim konkursu były słowa „Kolegów, przyjaciół i innych ludzi potrzebujemy, bo bez nich, jak kwiaty bez wody uschniemy”.

 • Dnia 1 czerwca 2021 roku w naszej klasie został zorganizowany Dzień Dziecka pod hasłem – „Dzień Dziecka to super sprawa, jest piosenka i jest zabawa”. Pierwszym punktem programu była prezentacja i film na temat Międzynarodowego Dnia Dziecka. Następnie uczniowie śpiewali piosenki związane z tematyką rodziny i obchodzonego święta dzieci. Później nastąpił najmilszy moment dnia, czyli upominki i słodki prezent od RR. Były też tańce, zabawy, rozwiązywanie zagadek i rebusów oraz puszczanie mydlanych baniek.

 • ''Międzynarodowy Dzień Elektryka (początkowo Dzień Elektryka) został ustanowiony w dniu 27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Święto zostało powołane na pamiątkę, przypadającej w 1986 roku, 150. rocznicy śmierci André Marie Ampere'a, uczonego, odkrywcy praw rządzących elektryką.

  Składamy Najserdeczniejsze Życzenia Wszelkiej Pomyślności w działalności profesjonalnej i życiu osobistym.

  https://sep.pila.pl/aktualnosci/

  https://sep.com.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-elektryka-10-czerwca-2020-roku.html

 • W dniach 5 i 6 czerwca 2021 Klub Żeglarski „Kotwica” Rogoźno zorganizował regaty z okazji Dnia Dziecka. Zawodnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Rogoźna w klasie OPP do lat 11, w Memoriale im. Czesława Janusa w klasie OPP od lat 12 oraz w klasach OKD, Finn, Europa i Cadet.

  Nasz Klub reprezentowali: Helena Stanicka i Maciej Filipiak w klasie OPP od lat 12 i Antoni Stanicki w klasie OPP od lat 12.

  Rozegrano 5 biegów. Ostatecznie nasi zawodnicy zajęli: Helena miejsce 5 a Maciej miejsce 10 w klasie OPP od lat 12.

 • Uczennica klasy 7b Monika Mielczarek podczas Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych wzięła udział w konkursie na „maseczkę ewangelizacyjną”.

  Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

  Młodzież klas VII – VIII miała za zadanie zaprojektować wzór maseczki ewangelizacyjnej.

  Do Wydziału Katechetycznego Kurii w Gnieźnie napłynęło ponad 60 prac z terenu Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Komisja konkursowa wyróżniła dwie prace w tym właśnie projekt Moniki Mielczarek.

  Nasza Uczennica wykazała się kreatywnością i biegłością w posługiwaniu się programem GIMP, w którym należało wykonać projekt.

 • Antoni Stanicki uczeń z klasy 5a w trakcie trwania nauczania zdalnego wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Obornikach Wielkopolskich „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Antek wykonał bardzo ładną prezentację multimedialną pod względem estetycznym i merytorycznym, która przeszła etap szkolny i reprezentowała szkołę w etapie powiatowym.

 • Nasza szkoła w roku 2019 została zgłoszona do IV edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji w zakrasie TIK nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

  Będziemy brać udział w podprojekcie edukacyjnym Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Jest to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomoże uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów. Podprojekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, upowszechnianie, promocja i popularyzacja przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia.

 • Drodzy Uczniowie

  chociaż wirus na świecie zapanował i wiele planów nam pokrzyżował, to z okazji Waszego Święta tym małym i tym dużym dzieciom z naszej szkoły życzymy, aby każdy dzień był wspaniałą przygodą, aby każdego dnia spotkało Was coś pięknego i zaskakującego. Powinno to być coś, co wprawi Was w cudowny nastrój. Aby uśmiech gościł na Waszych twarzach. Niech Wasze marzenia się zawsze spełniają. Życzmy Wam przyjaciół oddanych, góry słodkości i mnóstwa radości.

  Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Rada Rodziców

 • „Ja i moja rodzina” pod hasłem: „Jestem Polakiem, dzieckiem, kolegą, przyjacielem…”

  31 maja 2021 roku odbył się już IX Szkolny Konkurs Recytatorski „Ja i moja rodzina” tym razem pod hasłem „Jestem Polakiem, dzieckiem, kolegą, przyjacielem…” Głównym celem i założeniem organizatorki Małgorzaty Ormańczyk, było dostarczyć uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. Popularyzacja literatury o tematyce domu rodzinnego, patriotyzmu, koleżeństwa i przyjaźni. Mottem przewodnim konkursu były słowa „Kolegów, przyjaciół i innych ludzi potrzebujemy, bo bez nich, jak kwiaty bez wody uschniemy”.

 • W piątek 28 maja br, uczniowie klas ósmych naszej szkoły udali się na warsztaty tematyczne do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

  Ósmoklasiści uczestniczyli w prowadzonych przez specjalistów zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych dotyczących: profilaktyki nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, agresji, przemocy oraz uzależnień od dopalaczy, komputera i Internetu.

  Poznali i doskonalili zasady asertywności, rozwiązywania konfliktów, tego jak radzić sobie trudnych sytuacjach, jak opanować emocje i odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej po wielu miesiącach izolacji spowodowanej szerzącą się pandemią koronawirusa covid-19.

 • W poniedziałek 24 maja br, uczniowie klas siódmych naszej szkoły udali się na warsztaty tematyczne do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

  Na murach ośrodka widnieje motto: „Nie jest sztuką być lepszym od innych. Sztuką jest być lepszym od siebie samego z dnia poprzedniego”.

  Jego autorem jest Mahatma Gandhi – indyjski prawnik, filozof, polityk i mąż stanu.

  Siódmoklasiści uczestniczyli w prowadzonych przez specjalistów zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych dotyczących: profilaktyki nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, agresji, przemocy oraz uzależnień od dopalaczy, komputera i Internetu. Uczyli się asertywności, rozwiązywania konfliktów, tego jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Ćwiczyli umiejętność komunikacji, rozmawiali o uczuciach, tolerancji, dzięki czemu rozwinęli umiejętności ułatwiające społeczne funkcjonowanie. Celem Centrum, obok profilaktyki uzależnień, jest również promowanie zdrowia i aktywnych form wypoczynku, stąd nasza młodzież miło spędziła czas na świeżym powietrzu, a także uczestniczyła w zajęciach nt. „Nauka i pasja, czyli jak zorganizować sobie czas”. Bardzo wesoło upłynęły zajęcia integracyjne tj.: „Milionerzy”, „Koło Fortuny” . Pobyt w Centrum upłynął uczniom w świetnej atmosferze, na atrakcyjnych zajęciach i ciekawych zabawach. Dostarczył niezapomnianych przeżyć oraz wielu doświadczeń, mających korzystny wpływ na ogólną kondycję psychofizyczną – osłabioną po kilkumiesięcznej nauce z

 • „Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem prawda, a prostota i oczywistość jej strojem”.

  Jędrzej Śniadecki

  12 maja odbył się etap szkolny, kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego o tytuł „Mistrza Matematyki”, dedykowany uczniom szkół podstawowych. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Obornickiego – Pani Ewa Kotecka.

  Do udziału w konkursie zgłosiło się 29 uczniów klas IV – VIII naszej szkoły.

  Podczas konkursu uczniowie przez 60 minut rozwiązywali zadania konkursowe w trzech kategoriach:

 • Udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w Pix Programming Challenge w roku szkolnym 2020/2021

  PixProgramming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji PixBlocks.

  Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowego, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć