Nawigacja

REGULAMIN CZYTELNIK MIESIĄCA WYDARZENIA GODZINY OTWARCIA e- propozycje czytelnicze dla klas 1 - 3 e-propozycje czytelnicze dla klas 4-8 e- lektury dla klas 4-8 e-lektury dla klas 1-3 e-propozycje Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich e -propozycje QUIZ- sprawdź siebie Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w okresie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej   Harmonogram zwrotu lektur i książek Harmonogram zwrotu podręczników

Biblioteka

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE

 

I. Prawa i warunki korzystania

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy

    szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły

    w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.

    W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia obowiązany jest zwrócić

    bibliotece książkę/książki wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza

    odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej/zagubionej książki.

5. Wszystkie wypożyczone książki/materiały muszą być zwrócone do biblioteki

    najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

6. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą

    obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

II. Wypożyczanie książek, poszanowanie zbiorów

1. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę 

    piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu – w kąciku czytelniczym- wydawnictwa

    informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma.

2. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać

    wypożyczeń zbiorowych (wypożyczając komplety książek) za pośrednictwem

    wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji / kółek. Nauczyciele ci ponoszą

    pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu

    wśród uczniów.

3. Czytelnik indywidualny może wypożyczać jednorazowo 3 książki na okres dwóch tygodni

    z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. Lektury szkolne oraz

    szczególnie poczytne nowości wypożycza się na okres wg potrzeb.

4. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia

    zgłasza się nauczycielowi biblioteki.

 

III. Korzystanie z kącika czytelniczego

1. Z kącika czytelniczego mogą korzystać uczniowie.

2. Czytelnik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin w czytelni.

3. Materiały do kącika czytelniczego wydaje bibliotekarz.

4. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały i książki, z których korzysta, a zauważone

    zniszczenia zgłasza nauczycielowi.

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
    64-610 Rogoźno
    ul. Mała Poznańska 1
    NIP 766-17-74-104
  • 67-26-17-005
    67-26-17-059

Galeria zdjęć