Nawigacja

Profil szkoły Historia szkoły Kierownicy i dyrektorzy Zdjęcia szkoły EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NAJLEPSI UCZNIOWIE

O szkole

Profil szkoły

 Szkoła Podstawowa jest pierwszym etapem przygotowującym młodego człowieka do "występów na scenie życia". Ma za zadanie dostrzegać potrzeby ucznia, musi wychodzić im naprzeciw, podejmować takie działania, które pozwolą uczniom rozwijać i pielęgnować swoje uzdolnienia i talenty. Taką szkołą jest właśnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie.

  Jest to placówka z długoletnimi tradycjami. 6 lutego 2005 r. obchodziła 60 - lecie swojego istnienia. Była pierwszą otwartą po II wojnie światowej szkołą podstawową w naszym mieście. Wykształciła wielu wspaniałych ludzi. Wśród jej absolwentów są m. in.: nauczyciele, aktorzy, lekarze. Pracuje w niej świetnie przygotowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie, a połowa z nich posiada kwalifikacje do nauczania dodatkowych przedmiotów.

  Szkoła posiada: kolorowe sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, odnowioną salę sportową, dobrze zorganizowaną świetlicę szkolną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, stołówkę i przystań żeglarską.

  Szkoła zapewnia: realizację procesu edukacyjnego dzieciom młodszym z klas 0 - III w oddzielnym budynku. W tym miejscu należy podkreślić, że dzieci mają zawsze zapewnioną opiekę nauczycieli w trakcie przemieszczania się między budynkami.

  Dzieci z klas młodszych uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz językowych. Przez cały rok uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, a w czasie wakacji letnich mogą korzystać z boiska szkolnego i sprzętu sportowego pod opieką dyżurujących nauczycieli.

  Szkoła oferuje rodzinną atmosferę, zindywidualizowane podejście do każdego ucznia i właściwą opiekę nad nim.

  By wzbogacić proces edukacyjno - wychowawczy w szkole organizowane są:

- wycieczki:

- krajoznawcze i zagraniczne jednodniowe i kilkudniowe,

- rowerowe,

* wyjazdy:

- do kina,

- do teatru,

- na basen,

* akademie i uroczystości szkolne:

- uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- Dzień Nauczyciela,

- Święto Odzyskania Niepodległości,

- Wigilia szkolna,

- Święto Ziemi,

- Święto Konstytucji 3 Maja,

* imprezy szkolne i klasowe;

- Dzień Chłopca,

- Andrzejki,

- Wigilie klasowe,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Walentynki,

- 8 Marca

- Pierwszy Dzień Wiosny,

- Dzień Matki i Ojca,

- Dzień Dziecka,

- Festyn Rodzinny

* dyskoteki organizowane raz w miesiącu

* szkolne Rekolekcje Wielkopostne

Ciekawym dopełnieniem tej oferty są działające w naszej szkole organizacje:

* PCK,

* Samorząd Szkolny

* UKS.

  Dzięki nim nasze dzieci wyróżniają się w konkursach przedmiotowych i sportowych na różnych szczeblach zdobywając wysokie lokaty w następujących konkursach: "Gminny Konkurs Pięknego Pisania dla uczniów klas I" - I, II i III miejsce, "Gminny Konkurs Czytania dla uczniów klas II" - I miejsce, "Gminny Konkurs Ortograficzny" - dwa I miejsca i III miejsce, Konkurs Wiedzy "Bajkowy Świat" - I i II miejsce drużynowo i I i II miejsce indywidualnie, "Gminny Konkurs Matematyczny" - I miejsce, "Gminny Konkurs Języka Angielskiego"- II i III miejsce, " Powiatowy Konkurs Mitologiczny" - I miejsce, Gminny XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - "Konkurs Plastyczny" - I miejsce.

  Drzwi "Dwójki" zawsze są szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą się tu uczyć lub ze szkołą współpracować. Więcej szczegółowych i aktualnych informacji z życia szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.sp2rogozno.pl

Aktualności

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
    64-610 Rogoźno
    ul. Mała Poznańska 1
    NIP 766-17-74-104
  • 67-26-17-005
    67-26-17-059

Galeria zdjęć