Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

INSTRUKCJA ORGANIZACJI

Informacje o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty rok szkolny 2020/2021

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w pdstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,  co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

Na egzaminie obowiązuje strój wizytowy (biała koszula, ciemna spódnica/spodnie).

2.Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • 25 maja (wtorek) – język polski 
 • 26 maja (środa) – matematyka 
 • 27 maja (czwartek) – języki obce nowożytne 

4.Czas trwania egzaminu:

język polski – 120 minut - (jeżeli wydłużony czas – 180 minut)

matematyka – 100 minut - (jeżeli wydłużony czas – 150minut)

języki obce nowożytne – 90 minut - (jeżeli wydłużony czas – 135 minut)

Zachęcamy do czytania strony: https://www.oke.poznan.pl

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty rok szkolny 2019/2020

 

1.Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

Na egzaminie obowiązuje strój wizytowy (biała koszula, ciemna spódnica/spodnie).

 

2.Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • 16 czerwca (wtorek) – język polski - godz. 9.00
 • 17 czerwca (środa) – matematyka – godz. 9.00
 • 18 czerwca (czwartek) – języki obce nowożytne – godz. 9.00

4.Czas trwania egzaminu:

język polski – 120 minut - (jeżeli wydłużony czas – 180 minut)

matematyka – 100 minut - (jeżeli wydłużony czas – 150minut)

języki obce nowożytne – 90 minut - (jeżeli wydłużony czas – 135 minut)

5.Co mamy zabrać ze sobą na egzamin:

 • maseczkę do zakrycia ust i nosa
 • czarny długopis (drugi zapasowy)
 • legitymację szkolną
 • linijkę - tylko na egzamin z matematyki
 • butelkę wody (0,33 l), którą stawiamy na podłodze przy nodze stolika
 • chusteczki higieniczne

Przybory, wkładamy do woreczka przezroczystego.

UWAGA

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

6. Godziny przyjścia do szkoły

Każdego dnia uczniowie są zobowiązani przyjść do szkoły:

- godz. 8.00 – uczniowie, którzy piszą  w sali nr 1 wejście od strony boiska

- godz. 8.20 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 2 wejście od strony boiska

- godz. 8.00 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 3 wejście główne

- godz. 8.20 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 8 wejście główne

- godz. 8.35 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 5, 6, 7 wejście główne

 

UWAGA - 18.06.2020

- godz. 8.40 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 4 wejście od strony boiska

 

Przed budynkiem szkoły i wejściem do budynku należy zachować bezpieczny odstęp przynajmniej 1,5 m. Wchodząc do budynku zakładamy maseczkę, podchodzimy powoli do stanowiska pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.

7. Przebieg egzaminu ósmoklasisty – po pomiarze i dezynfekcji uczniowie przechodzą do swoich sal

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący przypomina zdającym  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkiem komisji, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

PAMIĘTAJCIE, w każdej sytuacji, gdy opuszczacie miejsce w sali lub podchodzi do Ciebie członek komisji, aby sprawdzić arkusz egzaminacyjny musisz mieć założoną maseczkę.

Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa podczas kaszlu i kichania: zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

PAMIĘTAJCIE o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych zdających i członków komisji

WSZYSCY MAMY ZAŁOŻONE MASECZKI - gdy:

 1. członek komisji przekazuje uczniowi kopertę z imieniem i nazwiskiem. W kopercie znajdują się:
 • imienny pasek z trzyznakowym kodem (klasa, numer z dziennika np. A01 i numer PESEL)
 • naklejki z kodem paskowym, które będą naklejane na zestawy egzaminacyjne przez 3 kolejne dni egzaminu 
 1. przy wejściu do sali jest losowany numer stolika, przy którym uczeń będzie pisał egzamin
 2. uczeń po losowaniu wchodzi do sali i zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku (na stoliku znajduje się numer który został wylosowany)
 3. około godz. 8.50 zostaną wniesione do sali zestawy egzaminacyjne – przewodniczący  i przedstawiciele zdających
 4. przewodniczący przypomina zasady przebiegu egzaminu, przypomina, że nie posiadamy żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon), przypomina o sprawdzeniu kompletności zestawu egzaminacyjnego, sprawdzeniu poprawności numeru PESEL oraz o sposobie kodowania arkuszy
 5. przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy, punktualnie o godz. 9.00 są rozdawane zestawy egzaminacyjne – na polecenie przewodniczącego zdający sprawdzają kompletność zestawów egzaminacyjnych - czy wydruk na poszczególnych stronach jest czytelny, obowiązkowo należy przeczytać instrukcję – jeżeli nasuwa się jakieś pytanie uczeń pyta poprzez podniesienie ręki do góry i czeka
 6. przewodniczący zespołu nadzorującego dwukrotnie podczas egzaminu będzie przypominał o czasie jaki pozostał i konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:
 • na 10 minut przed zakończeniem egzaminu - pracy z arkuszem będzie informował, że to końca pracy z arkuszem  pozostało 10 minut, że należy przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy pracują bez wydłużenia czasu)

UWAGA

Uczniowie, którzy mają dostosowania, a z nich nie zrezygnowali  nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają je bezpośrednio w zeszycie zadań.

 • o godzinie, w której powinien zakończyć się egzamin przewodniczący powie, że jest dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 1. po upływie 5 minut przewodniczący informuje o ostatecznym zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie odkładają długopisy, zamykają arkusze i odkładają na prawy górny narożnik stolika. Członkowie komisji w obecności ucznia sprawdzają kompletność zestawu i wypełnienie karty odpowiedzi (dotyczy tych, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi) – obowiązują maseczki na twarzy 
 2. członkowie zespołu nadzorującego nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują. Przy pakowaniu prac egzaminacyjnych są obecni przedstawiciele zdających. 
 3. wszystkie czynności organizacyjne nie są wliczane do czasu egzaminu
 4. po napisaniu na tablicy godziny rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym np. 9.10 i napisaniu godziny zakończeniu pracy z arkuszem - w tym czasie panuje cisza, wszyscy pracują w skupieniu, nie zadajemy żadnych pytań związanych z arkuszem egzaminacyjnym - ZDEJMUJEMY  MASECZKI

 l.podczas egzaminu uczniowie nie opuszczają sali, w przypadku konieczności wyjścia np. do toalety, zgłaszają to zajście podnosząc rękę do góry i po uzyskaniu zgody, którą udziela przewodniczący uczeń opuszcza salę w towarzystwie jednego z członków komisji

UWAGA:    osoby zainteresowane ZAKŁADAJĄ  MASECZKĘ

 

m. Zdający na polecenie przewodniczącego opuszcza salę,

WSZYSCY pamiętają o zachowaniu bezpiecznej odległości. Wszyscy opuszczają szkołę i udają się do swojego domu.

 

Życzymy Powodzenia na EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW

Przeprowadzanie_egzaminow_COVID_Wytyczne_WO.pdf

 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/Przeprowadzanie_egzaminow_COVID_Wytyczne_WO.pdf

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizacja.pdf

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizacja.pdf  

 

 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 23.2019.2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH
W ROGOŹNIE

 

 

§ 1

 

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

 

§ 2

 

Zasady

 1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na egzamin nie może przyjść również osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie izolacji, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice ani opiekunowie zdających.
 4. Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie:

- zdający,

- osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,

- pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie w obiekcie czystości (dezynfekcji),

- pracownicy służb medycznych, jeżeli wystąpi taka sytuacja.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

            Zakrywanie ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali  
            egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
            zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
            zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5
            metrowego odstępu).

 1. Zdający ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i podchodzi do nauczyciela a następnie wychodzi z sali
 2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej, szkole muszą mieć zakryte usta i nos, ale podczas samego przebiegu egzaminu mogą zdjąć maseczki.

§ 3

Organizacja przestrzeni budynku i pomieszczeń

 

 1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w  8 salach.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informacje o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściu do szkoły należy umieścić również informacje:

-dotyczące objawów zakażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

-zawierające adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej,

-zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;

- zawierające numery telefonów do służb medycznych,

-zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800190590).

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu (oraz po) należy zdezynfekować pomieszczenia, w których będzie się on odbywał oraz ich wyposażenie (ławki, krzesła).
 2. Sale egzaminacyjne powinny zostać wywietrzone przed egzaminem oraz co godzinę podczas egzaminu i po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 3. Ławki w sali egzaminacyjnej należy rozmieścić w taki sposób, aby między zdającymi zachowany był odstęp min 1,5 metra w każdym kierunku.
 4. Miejsce dla zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane w taki sposób, by zapewnić min1,5 metra odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 6. Drzwi do szkoły oraz do sal, w których odbywa się egzamin powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 7. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce w klasie i w szatni, by mógł on zostawić swoje rzeczy osobiste. Do pomieszczenia tego zdający wchodzą pojedynczo, z zachowaniem przestrzeni społecznej i pod nadzorem woźnego zostawiają w przygotowanych tam workach foliowych swoje rzeczy osobiste.
 8. Na bieżąco należy dezynfekować pomieszczenia higieniczno- sanitarne tj. przed egzaminem oraz po każdej osobie korzystającej z toalety.
 9. W gabinecie pielęgniarki należy przygotować miejsce, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych

§ 4

Organizacja egzaminów

 

 1. Każdy zdający z 3- dniowym wyprzedzeniem otrzymuje od wychowawcy informację o której godzinie powinien wstawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.
 2. Zdających /rodziców należy poinformować o zakazie tworzenia się grup przed szkołą, salą, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu oraz o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu w przestrzeni społecznej.
 3. Zdający przychodzą do szkoły w kilkuminutowych odstępach wejściem głównym, oraz bocznym od strony Promenady.
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Przy wejściu do szkoły wyznaczony pracownik mierzy każdemu wchodzącemu temperaturę i pilnuje by zdezynfekował on ręce.
 6. Zdający udaje się do sali egzaminacyjnej, tu zajmuje wskazane dla niego miejsce (wybrane losowo).
 7. Każdy zdający wchodzi do sali zakrywając usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym telefonów, książek, maskotek). Może przynieść własną wodę w butelce.
 9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopis lub (pióro) z czarnym tuszem lub (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem. Nie może pożyczać tych przyborów innym zdającym podczas egzaminu.
 10. Jeżeli zdający chce korzystać z przyborów rezerwowych, przygotowanych przez szkołę, to po każdym ich użyciu należy je zdezynfekować.
 11. Po zakończeniu egzaminu w każdej sali egzaminacyjnej należy wypuszczać zdających w ostępach kilkuminutowych, upewniając się czy nie gromadzą się przed szkołą w grupach.
 12. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu wychodzą pojedynczo w odstępach kilkuminutowych.

 

§ 5

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona informacja o prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać (warunki pogodowe, przeciągi).
 5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala i na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, a także po egzaminie.
 6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce w którym zostawia rzeczy osobiste.
 7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

 

 

§ 6

Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 3. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, zdający z wyprzedzeniem (3-dniowym) otrzymają informację o której godzinie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających w różnych salach egzaminacyjnych są ustalane różne godziny przybycia.

 

§ 7

Zasady postępowania z uczniem lub członkiem zespołu egzaminacyjnego jeżeli
w trakcie egzaminu wystąpiło podejrzenie zakażenia

Zasady izolacji

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 2. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy.
 3. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 4. Wychowawcy uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę sytuację pojawienia się na egzaminie osoby chorej.
 8. W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

§ 8

Pozostałe regulacje

 1. Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszona informacja:
 1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie korona wirusa 800 190 590.
 1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 

 

2020.05.19_Prezentacja_MEN_rekrutacja_i_egzaminy.pdf

 

 

 


WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI
I PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
w roku szkolnym 2018/2019

I. WSTĘP

1.Wewnątrzszkolna Instrukcja Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie została przygotowana w oparciu o:

1) ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej „ustawą”

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), zwanym dalej „rozporządzeniem”

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018r. poz. 939)

4) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/informatory/)

5) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o dostosowaniach”

6) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o harmonogramie”

7) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach”

 8) wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 7 listopada 2017r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”

9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534, ze zm.).

 2. Treść Wewnątrzszkolnej Instrukcji Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty podana zostanie do wiadomości najpóźniej na miesiąc przed egzaminem:

1) radzie pedagogicznej przez wyłożenie do wglądu w pokoju nauczycielskim

2) rodzicom uczniów klas piszących egzamin podczas zebrań

3) uczniom poprzez wychowawców klas

4) członkom ZE poprzez szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły.

3. Tekst Wewnątrzszkolnej Instrukcji Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

ZE – szkolny zespół egzaminacyjny

PZE – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły

ZN – zespół nadzorujący

PZN – przewodniczący zespołu nadzorującego

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie do okręgowej komisji egzaminacyjnej – odpowiada dyrektor szkoły (przewodniczący ZE).

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

3. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.

 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje
i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (w szafie metalowej w gabinecie dyrektora).

5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z materiałami egzaminacyjnymi została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.

7. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

1) arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej

2) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.:

 a) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez OKE, jeżeli nie był przekazany wcześniej

 b) formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej

 c) naklejki przygotowane przez OKE

 d) płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali  egzaminacyjnej

e) zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

10. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.

11. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

12. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących
w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.

14. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i przekazuje je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji.

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważnieni przez niego członkowie zespołu egzaminacyjnego przekazują materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym.

16. Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest to przewodniczący zespołu egzaminacyjnego).

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu egzaminu.

18. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła do 31 grudnia 2019r.

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Źródła informacji:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017r. poz. 1512)

 2) „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019”

3) „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” OKE w Poznaniu

 4) harmonogramy i komunikaty CKE

5) harmonogramy i instrukcje przekazywane przez OKE w Poznaniu

6) „Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie”

7) wewnątrzszkolny harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu

8) strony internetowe: http://www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl .

2. Sposób zapoznawania nauczycieli:

1) szkolenia rady pedagogicznej dotyczące procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu

i próbnego egzaminu, szkolenia związane z analizą wyników egzaminu

 2) szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN – rada pedagogiczna w czerwcu danego roku szkolnego, rada szkoleniowa analizująca wyniki egzaminu w pierwszej połowie semestru następnego roku szkolnego

3) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl

4) strona internetowa szkoły: sp2rogozno.edupage.org – zakładka ,,Egzamin ósmoklasisty”

 5) udział nauczycieli w warsztatach metodycznych, seminariach i szkoleniach zewnętrznych

6) bieżąca informacja dyrektora szkoły o zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących egzaminu, terminy, instrukcje – tablica w pokoju nauczycielskim.

3. Sposób zapoznawania rodziców:

1) zebrania rodziców uczniów klas siódmych – w kwietniu każdego roku szkolnego

2) ogólne zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych kończących się egzaminem – wrzesień każdego roku szkolnego i przekazanie informacji dotyczących warunków i form dostosowania egzaminu do możliwości psychoedukacyjnych ucznia

 3) ogólne zebranie rodziców uczniów klas ósmych styczeń-marzec – przekazanie informacji związanych
z procedurami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu

4) zebrania z wychowawcą rodziców klas ósmych o sposobie docierania do informacji o wynikach egzaminu – zebrania w kwietniu/maju

5) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl

6) strona internetowa szkoły: sp2rogozno.edupage.org

7) tablica informacyjna w szkole w widocznym miejscu (na korytarzu)

8) bieżąca informacja dyrektora szkoły o zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących egzaminu, terminy, instrukcje – tablica informacyjna.

4. Sposób zapoznawania uczniów:

1) godziny z wychowawcą – w każdej klasie kończących się egzaminem – według planu pracy wychowawcy klasowego, w klasie siódmej przed próbnym egzaminem, w klasie ósmej w styczniu przed próbą i w marcu przed właściwym egzaminem

2) informacje na tablicy organizacyjnej

3) zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem – planowane dodatkowe

4) próbne egzaminy – zapoznawanie z arkuszem, formami zadań, kartą odpowiedzi, sposobem kodowania

5) informatory dla każdego ucznia i rodzica dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz instrukcje dla ucznia korzystającego z komputera czy ucznia korzystającego z pomocy nauczyciela wspomagającego

6) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl i http://sp2rogozno.edupage.org.  

5. Przewodniczący ZE w czasie zebrania rady pedagogicznej w styczniu - marcu zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

6. Przewodniczący ZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu,
w szczególności o:

1) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

2) prawie laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu oraz o wykazie tych konkursów i przedmiotów uprawniających do zwolnienia

3) o prawie do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora OKE o umożliwienie wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

4) o możliwości zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora OKE, jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

7. Przewodniczący ZE, jego zastępca lub upoważniony nauczyciel, w obecności wychowawców VIII klas szkoły podstawowej, odbywa w terminie do końca września i  marca zebranie z rodzicami i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu w danym roku szkolnym.

 8. Przewodniczący ZE, jego zastępca lub upoważniony nauczyciel w obecności wychowawców klas, w terminie najpóźniej do 30 maja 2019r., organizuje zebranie z rodzicami uczniów klas VII szkoły podstawowej, na których informuje o organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu określonych w dokumentach „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” OKE i Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty. Wychowawcy klas dokumentują to spotkanie zapisem w dzienniku.

9. Opinie, orzeczenia lub odpowiednie zaświadczenia rodzice składają do pedagoga szkoły. Opinie, orzeczenia lub odpowiednie zaświadczenia przekazywane są za pośrednictwem pedagoga szkolnego przewodniczącemu ZE.

10. Pedagog szkolny rejestruje wpłynięcie opinii, orzeczenia czy zaświadczenia.

11. Kserokopie orzeczeń, opinii i zaświadczeń znajdują się w dokumentacji pedagoga szkolnego.

12. Wychowawcy klas na bieżąco zapoznają uczniów klas VIII ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu, dokumentują to zapisem w dzienniku klasy. Na bieżąco przypominają rodzicom i uczniom o adresach stron internetowych dotyczących egzaminu.

13. Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do czytelni szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.

14. Nauczyciel bibliotekarz gromadzi informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego ZE
i nauczycieli oraz udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni.

15. Komunikaty dotyczące egzaminu przewodniczący ZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
oraz komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów. Materiały przeznaczone dla nauczycieli wykładane są
w wyznaczonym miejscu w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w bibliotece.

16. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu Przewodniczący ZE umieszcza na tablicy, na stronie internetowej szkoły i umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z nich.

17. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych przeprowadzają w VIII klasach próbne egzaminy, lekcje powtórzeniowe, zajęcia dodatkowe oraz konsultacje w ramach, których przygotowują do egzaminu.

18. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu podejmuje przewodniczący ZE po konsultacji
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

19. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

1) do 1 października 2018r. – złożenie deklaracji:

a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

2) do 15 października 2018r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3) do 23 listopada 2018r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji

4) do 15 stycznia 2019r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach

5) do 1 kwietnia 2019r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego
w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

20. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze.

21. Opinie, orzeczenia, zaświadczenia o stanie zdrowia, rodzice uczniów za potwierdzeniem z datą wpływu, składają do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny przechowuje dokumentacje ucznia, przekazuje kserokopie wychowawcy,
a ten informuje uczących nauczycieli o trudnościach uczniów.

22. Załączniki o dostosowaniach, kserokopie opinii, orzeczeń, zaświadczeń o stanie zdrowia, decyzje o dostosowaniu, akceptacje czy rezygnacje rodziców przechowuje pedagog szkolny w segregatorze ,,EGZAMIN ÓSMOKLASISTY”.

 

 IV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI, STRUKTURY I FORMY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 30 listopada 2018r.

 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

2) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

3. Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i przekazuje go za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 30 listopada 2018r. Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału
i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty

3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (na podstawie deklaracji)

4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

4. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 9 listopada 2018r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 9 listopada 2018r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.

5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

6. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż w dniu egzaminu z danego przedmiotu informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu.

8. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 15 stycznia 2019r., pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

9. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż do 1 kwietnia 2019r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10. Dyrektor szkoły informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji

2) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

11. Informacja, o której mowa powyżej, powinna zostać przekazana dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż:

1) do 18 stycznia 2019r. w przypadku zmian, o których mowa w pkt 8.

2) do 4 kwietnia 2019 r. w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 9.

12. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

1) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów z przyczyn losowych bądź zdrowotnych bądź

2) przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

13. Wykaz, o którym mowa w pkt 12., zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL ucznia i jest zawarty
w protokołach zbiorczych przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

14. Okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia wykaz o uczniów, którym egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

15. Okręgowa komisja egzaminacyjna przesyła wykaz do weryfikacji przez szkołę nie później niż do 17 maja 2019r.

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami ucznia.

17. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach.

18. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

 1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, czy też

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

19. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2) słabowidzących

3) niewidomych

4) słabosłyszących i niesłyszących

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu
z języka polskiego i matematyki).

20. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

21. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się

6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

22. Dokumenty, o których mowa w pkt 21. są przechowywane w szkole.

23. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 21. lit. d), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018r.

24. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, o której mowa w pkt 21. lit. e), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018r.

25. Opinia, o której mowa w pkt 24. może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

26. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 21. mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

27. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 21. lit. f), jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, bądź

2) rodziców albo pełnoletniego ucznia.

28. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2018r.

29. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

30. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach. Stosowne uzgodnienia muszą zostać podjęte
w trybie określonym w pkt 4.

31. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2018r.

32. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 23 listopada 2018r.

33. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 30 listopada 2018r. do okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności:

1) konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 19.

2) liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (za wyjątkiem arkuszy dla uczniów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla każdego ucznia wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza w piśmie Braille’a – również czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).

34. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 33., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

35. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego

2) wynik z matematyki

3) wynik z języka obcego nowożytnego.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

7. Do 19 czerwca 2019r. dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację
o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, tzn. w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych lub nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.

8. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 7. (oprócz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu), okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli zaświadczenie zostało już przekazane do szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną, dyrektor szkoły przesyła je do okręgowej komisji egzaminacyjnej pocztą.

9. W przypadku uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, co do których wiadomo jest, że z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty po przekazaniu do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach (tj. w lipcu albo sierpniu), dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzje – pod warunkiem otrzymania stosownego wniosku – o ewentualnym zwolnieniu ich z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. W przypadku podjęcia takiej decyzji – wydaje się odpowiednią informację. W przypadku niepodjęcia takiej decyzji – uczeń powtarza ostatnią klasę.

10. W przypadku uczniów, których końcowa klasyfikacja zależy od wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przekazanie zaświadczenia lub informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty następuje po rozstrzygnięciu
o klasyfikacji końcowej.

11. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom za potwierdzeniem odbioru:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7.

12. Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w macierzystej szkole.

13. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z danego przedmiotu wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

14. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”. Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się
w protokole przebiegu egzaminu.

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt 1., postępuje się w sposób następujący:

1) przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

2) przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy ucznia z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnia jego pracę oraz poleca uczniowi opuszczenie sali egzaminacyjnej, zapewniając uczniowi opiekę

4) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny formularz

5) informację o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje
w protokole przebiegu egzaminu w danej sali

6) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny ucznia, któremu przerwano pracę, a kopię tej decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły.

3. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt 1., przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie
o harmonogramie.

4. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt 1. nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA PRZESYŁKI Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu z danego przedmiotu, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin tego egzaminu.

3. O nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

4. Informację o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze egzaminacyjne zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty lub pracy z arkuszem egzaminacyjnym podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub pracy z arkuszem egzaminacyjnym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

3. O nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

4. Informację o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB INNYCH USTEREK W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH

1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali i zgłasza PZE konieczność wykorzystania arkusza rezerwowego.

2. Jeżeli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu tego egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI PŁYTY CD PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

1. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem egzaminacyjnym, poleca uczniom zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby uczniowie zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD.

2. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem: pełne 90 minut (w przypadku uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych – 135 minut).

3. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza płytę rezerwową.

4. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego:
1) zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD
2) wymienia płytę CD na rezerwową

3) zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD

 4) przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie.

5. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3.

6. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA LUB NAGŁEGO ZAKŁÓCENIA PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa ten egzamin i powiadamia o tym Strona 21 z 39 dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu tego egzaminu.

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

4. W sytuacji kiedy przebieg egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić egzaminu z danego przedmiotu i poczekać na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady określone w pkt 2. i 3. obowiązują.

 

 PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

1. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

3. Jeżeli sytuacja opisana w pkt 1. ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ

1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia:

1) otrzymania wniosku

2) upływu terminu do złożenia wniosku.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z uzasadnieniem.

7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie przekazuje za pośrednictwem dyrektora OKE. Dyrektor OKE przekazuje rozstrzygnięcie uczniowi lub jego rodzicom za pośrednictwem dyrektora szkoły. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

10. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej informacji, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10., uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 3 dni roboczych od dnia:

1) otrzymania informacji o unieważnieniu

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień.

12. Do zastrzeżeń, o których mowa w pkt 11., zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio.

13. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.

14. Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzony w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.

15. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

 

V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty

1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE).

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 15 lutego 2019r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie (szkolenia) w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym 2018/2019 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomości przez OKE.

4. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie.

5. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie ósmoklasisty albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 15 marca 2019r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 7. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących.

8. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu

2) innej szkole lub w placówce.

9. W przypadku egzaminu ósmoklasisty w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

1) w przypadku egzaminu z języka polskiego – nauczyciel języka polskiego

2) w przypadku egzaminu z matematyki – nauczyciel matematyki

3) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali.

10. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się
o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

11. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego
w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

12. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 8., może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku i pod warunkami określonymi
w komunikacie o dostosowaniach.

13. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z matematyki przeprowadzanego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym albo egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 8., może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

14. Nauczyciele wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego podpisują oświadczenie w sprawie znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 12 kwietnia 2019r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

16. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła do 31 grudnia 2019r.

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 28 lutego 2019r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

1) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

3) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

4) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

19. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między innymi:

1) upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek

2) przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu. Proponujemy, aby tę próbę przeprowadzić
z udziałem uczniów.

20. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików (do wylosowania przez zdających). Jeżeli w sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających
z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty.

21. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespoły nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych PZE wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela.

22. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty, w tym
w szczególności:

1) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio – danego przedmiotu egzaminacyjnego

2) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku

3) przygotowanie losów z numerami stolików

4) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

5) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów

6) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z danego przedmiotu

7) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali

8) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

9) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.

23. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia uczniom:

1) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy

2) warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu. Przebieg egzaminu ósmoklasisty

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych (ścieralnych)

2) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 6., miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie
z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

15. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

1) zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty

2) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

3) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

16. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

17. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:

1) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

2) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 3) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

18. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

19. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.

20. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

21. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

22. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

23. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

24. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z danym arkuszem egzaminacyjnym.

25. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

1) w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

2) w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

3) w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

26. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

27. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.

28. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych oraz po zakończeniu odtwarzania nagrań z płyty CD przelicza się wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz liczbę niewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole.

29. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

30. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności).

31. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

32. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym, przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo,
z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności).

33. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 1) informuje zdających o zakończeniu pracy

2) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

3) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 4) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

34. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania
w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

35. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

36. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących
 w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

VI. INSTRUKCJE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH
Z DOSTOSOWANIA FORMY EGZAMINU UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTOSOWAŃ

1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują w terminie głównym
i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

2. Uczniowie, o których mowa w pkt 1., nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków
i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują go zgodnie z ustaleniami, a w szczególności:

1) przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu

2) w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym lub przy pomocy komputera), w przypadku uczniów, dla których rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania

3) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujących do egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego, przed przystąpieniem ucznia lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza) jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu
 i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologicznopedagogicznej). Informacja o tym, czy arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po 250 słów lub więcej, będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU

1. Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać odpowiedzi, ma zdający, jeśli jest niepełnosprawny ruchowo
i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz jeśli jest wdrożony do pracy z komputerem na zajęciach lub jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii wydanej przez poradnię, lub jeśli zdający posiada zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem takiego dostosowania.

2. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali możliwe jest podłączenie tych komputerów do jednej drukarki). Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej, lub w języku regionalnym oraz równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Uczeń przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka.

3. Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i urządzeń dostosowanych do jego dysfunkcji.

4. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:

1) wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera

2) zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły/pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka płyt CD).

5. Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym”.

6. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi nadzorującemu swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego strona powinna być ponumerowana.

7. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole kartki wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

8. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w zeszycie zadań egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.

9. Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową
w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź
w arkuszu”.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

1. Zdający może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, jeśli rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania na podstawie odpowiednich dokumentów.

2. Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być wdrożeni do takiej formy współpracy i sprawnie się porozumiewać. Jeśli dysfunkcja zdającego jest sprzężona z wadą wymowy, konieczne jest, aby do wspomagania w pisaniu został wyznaczony nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, który dokładnie rozumie wypowiedź zdającego.

3. Egzamin ósmoklasisty dla osoby korzystającej z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się w oddzielnej sali.

4. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy.

5. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający zapoznaje zdającego z instrukcją na pierwszej stronie arkusza. Nauczyciel wspomagający oraz zdający wspólnie ustalają zasady komunikowania się i pracy. Po otworzeniu arkuszy nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję arkusza, co uczeń. Jeżeli nauczyciel wspomagający ma inną wersję arkusza, zgłasza ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. PZE może podjąć decyzję o wykorzystaniu arkusza rezerwowego. Jeżeli wersja arkusza rezerwowego nie odpowiada wersji arkusza zdającego, PZE kontaktuje się z OKE, aby ustalić sposób postępowania. 

6. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących zadań. W przypadku zdających
z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego.

7. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego należy w ten sam sposób zakodować i odpowiednio opisać na pierwszej stronie: „arkusz zdającego” i „arkusz nauczyciela wspomagającego”. Jeżeli odpowiedzi zdającego są zapisywane na kartkach dołączonych do czarnodruku, na górze każdej kartki z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE). Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na kartkach) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły), ani dołączać do nich opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

8. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.

9. W przypadku uczniów: niepełnosprawnych ruchowo albo z czasową niesprawnością rąk, przewlekle chorych, chorych albo niesprawnych czasowo, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej, niewidomych, słabowidzących, korzystających z arkusza zapisanego czcionką Arial 24 pkt. oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu, nauczyciel ten odczytuje cały arkusz lub czyta go sukcesywnie i czeka na sygnał zdającego, że jest on gotowy do dyktowania odpowiedzi. Zdający sam decyduje, w jakiej kolejności wykonuje zadania.

10. W przypadku uczniów niewidomych, uczniów słabowidzących oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, odczytywanie tekstu arkusza jest wliczone w czas przeznaczony na pracę z arkuszem, który jest wydrukowany na stronie tytułowej arkusza. W przypadku pozostałych grup zdających czas pracy z arkuszem może być odpowiednio wydłużony zgodnie z komunikatem o dostosowaniach.

11. Zdający podaje słownie treść odpowiedzi, którą wybrał w zadaniach zamkniętych, a nauczyciel wspomagający zaznacza ją w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (dołączonej do swojego arkusza) albo – w przypadku uczniów niewidomych – zapisuje ją na kartkach dołączonych do czarnodruku.

12. Jeśli w rozwiązaniu jest konieczne wykonanie rysunków, nauczyciel wspomagający wykonuje każdy rysunek zgodnie z przekazywanym przez zdającego opisem kolejnych czynności.

13. Jeśli uczeń samodzielnie zapisze odpowiedzi do niektórych zadań, np. wykona rysunki, w nagłówku pierwszej strony arkusza należy dodatkowo wymienić numery tych zadań i przy każdym z nich (w tekście arkusza) zapisać adnotację, np. „uczeń wykonał samodzielnie”.

14. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić o przeczytanie zapisanej wypowiedzi
w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek.

15. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel wspomagający kieruje uwagę zdającego na konieczność pracy z arkuszem egzaminacyjnym, jeżeli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany.

16. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, jeżeli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i jeżeli zdający w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.

17. Zdający chory lub niesprawny czasowo może – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza – korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali).

18. W przypadku uczniów niewidomych, przystępujących do egzaminu z języka obcego nowożytnego, którzy nie korzystają z arkusza w piśmie Braille’a, wspomaganie w czytaniu i/lub pisaniu dotyczy strony tytułowej arkusza oraz treści całego arkusza (poleceń do zadań, zadań oraz zamieszczonych w arkuszu tekstów) i odbywa się w trzech etapach. Przed odtworzeniem materiału dźwiękowego nauczyciel wspomagający odczytuje tekst ze strony tytułowej arkusza. W trakcie przerw podczas odtwarzania materiału dźwiękowego członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do zadań oraz zadania na rozumienie ze słuchu i zapisuje odpowiedzi dyktowane przez ucznia. Po zakończeniu części arkusza zawierającej zadania na rozumienie ze słuchu członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do pozostałych zadań, zadania oraz zamieszczone w arkuszu teksty i zapisuje na kartkach odpowiedzi dyktowane przez zdającego.

19. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany w formie jednego pliku audio, zgodnie z następującymi zasadami:

1) należy przygotować dostępne urządzenie umożliwiające nagranie przebiegu całej pracy z arkuszem egzaminacyjnym, sprawdzić jego działanie oraz zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii, np. zapasowy sprzęt nagrywający

2) przebieg egzaminu z danego przedmiotu musi być utrwalony w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu

3) jakość nagrania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu; nieczytelne (niepełne, niezrozumiałe) nagranie może być podstawą do unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu, nie dopuszcza się możliwości rejestracji przebiegu pracy z arkuszem na dyktafonie stanowiącym część oprogramowania telefonu komórkowego

4) plik audio należy zapisać na płycie CD lub DVD w celu jego późniejszego odtwarzania

5) na płycie CD lub DVD należy umieścić: kod szkoły, kod ucznia, nr PESEL i informację o rodzaju arkusza.

20. Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny ucznia oraz nauczyciela wspomagającego, płytę CD lub DVD
z nagraniem należy spakować do jednej koperty, opisanej zgodnie z ogólnymi zasadami, z adnotacją „praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania”, zamieścić informację o liczbie dołączonych nośników (CD lub DVD) i przekazać wszystkie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 do 28 września 2018r. zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy
z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 1 października 2018r. zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji do 15 października 2018r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później) do 9 listopada 2018r. uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu do 20 listopada 2018r. poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach do 23 listopada 2018r. przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów
o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną do 30 listopada 2018r. przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu ósmoklasisty do 15 stycznia 2019 r. przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 18 stycznia 2019r., przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później) do 15 lutego 2019r. powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu, zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do 28 lutego 2019r. poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty do 15 marca 2019r. powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących do 1 kwietnia 2019r. przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 4 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r. przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE, odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia, zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych 15–17 kwietnia 2019r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym (głównym) do 16 kwietnia 2019r. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego do 17 maja 2019r. weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu 3–5 czerwca 2019r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym) do 12 czerwca 2019r. przekazanie do OKE wniosku
o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty do 14 czerwca 2019r. odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 19 czerwca 2019r. przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 21 czerwca 2019r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 31 grudnia 2019r. przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty.

 

VIII. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego

2) wynik z matematyki

3) wynik z języka obcego nowożytnego

4) Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

3. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom za potwierdzeniem odbioru:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu.

4. Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w macierzystej szkole.

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć