Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJE OGÓLNE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi    do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte   (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą:

- długopis z czarnym tuszem + jeden w rezerwie,

- na egzamin z matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

KALENDARZ EGZAMINACYJNY

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

TERMIN GŁÓWNY

Przedmiot

Data

Czas trwania

Język polski

14 maja 2024 roku (wtorek) – godz. 9.00

120 minut

Matematyka

15 maja 2024 roku (środa) – godz. 9.00

100 minut

Język obcy nowożytny

16 maja 2024 roku (czwartek) – godz. 9.00

90 minut

 

TERMIN DODATKOWY

Przedmiot

Data

Czas trwania

Język polski

10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) – godz. 9.00

120 minut

Matematyka

11 czerwca 2024 roku (wtorek) – godz. 9.00

100 minut

Język obcy nowożytny

12 czerwca 2024 roku (środa) – godz. 9.00

90 minut

 

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 roku i każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

INFORMACJE DODATKOWE

Przykładowe arkusze

https://www.oke.poznan.pl/cms,6413,arkusze_egzaminu_osmoklasisty_sesja_2023.htm

Więcej informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty znajduje się na stronie CKE 

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

https:/www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu.htm

Aktualności

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
    ul. Mała Poznańska 1
  • 67-26-17-005
    67-26-17-059

Galeria zdjęć