Nawigacja

Komitet

.

Jubileusz 75-lecia „Rogozińskiej Dwójki”

            Wyraz jubileusz pochodzi z języka hebrajskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „barani róg” – taki, w jaki Izraelici dęli, aby obwieścić obchody roku jubileuszowego.

            Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich
w Rogoźnie za pośrednictwem Kuriera Rogozińskigo również chcieliby obwieścić, że rok 2020, jest dla naszej szkoły Rokiem Jubileuszowym. Nasza placówka obchodzi w tym roku 75-lecie swojej działalności.

W tym celu zaplanowaliśmy wiele działań, które mają uświetnić ten zacny Jubileusz.

Oto zadania, których się podjęliśmy, i które udało nam się zrealizować:

- zaprosiliśmy do prac Radę Rodziców, która chętnie włączyła się do realizacji zadań,

- założyliśmy na stronie internetowej szkoły zakładkę, na której umieszczane są postępy prac związane z Jubileuszem,

- opracowaliśmy „Wspomnienia” związane z Białą Szkołą otrzymane od mieszkańców naszego miasta, byłych pracowników szkoły oraz osób związanych z Dwójką,

- przekazaliśmy do mediów lokalnych informację o mających odbyć się uroczystych Obchodach Jubileuszowych,

- zredagowaliśmy „Monografię szkoły” obejmującą wydarzenia z lat 1945 – 2020,

- przygotowaliśmy Księgę Pamiątkową,

- zaprojektowaliśmy Gazetkę Szkolną w formie elektronicznej oraz Biuletyn Okolicznościowy,

- zaprosiliśmy Rodziców z Dziećmi na Dni Otwarte,

- zorganizowaliśmy Konkurs plastyczny dla uczniów „Rogozińska Dwójka w moich oczach”.

W planach mamy przeprowadzenie Konkursu matematycznego „Szkoła w liczbach” oraz multimedialnych lekcji o historii i tradycjach naszej szkoły.

Są i inicjatywy, które zaplanowaliśmy, ale których nie udało nam się dokończyć lub przeprowadzić z powodu szerzącej się pandemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że uda nam się je zrealizować w przyszłości.

Wszystkim osobom, które pomogły nam w realizacji powyższych zadań serdecznie dziękujemy.

                                                                                        

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

I Spotkanie Zespołu do spraw organizacji

Pierwsze spotkanie zespołu do spraw organizacji obchodów 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich odbyło się 25 września 2019 roku.

Dla naszej społeczności szkolnej kolejny rok szkolny 2019/2020 będzie przygotowaniem do obchodów 75-lecia Szkoły. W roku tym planujemy liczne działania dla uczniów szkoły, pracowników, absolwentów. Największy wysiłek organizacyjny mamy zamiar położyć na zebranie  informacji o historii szkoły, jej osiągnięciach, absolwentach i pracownikach szkoły.

Na zaproszenie dyrektora szkoły Danuty Karolak przybyli, wicedyrektorzy: Renata Bolczyk, Przemysław Kabat oraz nauczyciele: Sławomir Stanicki,  Małgorzata Ormańczyk, Krystyna Golon, Ewa Jóźwiak, Katarzyna Zaranek, Małgorzata Nowak.

Uroczystość 75-lecia szkoły będzie miała miejsce 25 września 2020 roku.

Dyrektor szkoły przedstawiała zarys organizacyjny obchodów. Zwróciła się z prośbą o pomoc i ewentualną korektę. Podczas spotkania dyskutowano nad formułą obchodów, ich organizacją. Mówiono o propozycji „75- ciu najważniejszych wydarzeń z historii szkoły”. Przy wyborze w/w kierować się będziemy zasadą- „wydarzenie, które miało znaczący wpływ na życie szkoły, wygląd, organizację i przebieg edukacji oraz zmianę mentalności szkolnej”. Na stronie internetowej szkoły znajdzie się plik z ich propozycją, która zostanie przyjęta w czerwcu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Komitet Organizacyjny.

II Spotkanie Zespołu do spraw organizacji

Celem spotkania było:

 1. Sprawy organizacyjne obchodów.
 2. Opracowanie harmonogramu obchodów 75- lecia Szkoły.

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor szkoły Danuta Karolak, wicedyrektorzy: Renata Bolczyk, Przemysław Kabat oraz nauczyciele: Sławomir Stanicki, Małgorzata Ormańczyk, Krystyna Golon, Ewa Jóźwiak, Katarzyna Zaranek, Małgorzata Nowak.

III Spotkanie Zespołu do spraw organizacji

Na kolejnym spotkaniu opracowano program obchodów 75-lecia Szkoły.

 

 

 

Aktualności

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć