Nawigacja

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie imienia Olimpijczyków Polskich PODJĘTE DZIAŁANIA INFORMACJE OGÓLNE KONKURS NA LOGO

PATRON

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie imienia Olimpijczyków Polskich

Dnia 25 września 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie otrzymała imię Olimpijczyków Polskich. Uroczystość ta połączona była z obchodami 70 lecia istnienia naszej placówki w mieście. 

KLIKNIJ
    Ten wyjątkowy dla Nas dzień rozpoczął się w Rogozińskim Centrum Kultury słowami Pana Dyrektora mgr Przemysława Kabata słowami „Jak ten czas szybka mija! - a to my mijamy”.
    W dalszej części Pan Dyrektor powitał znamienitych gości, którzy zaszczycili Nas swoją obecnością, a byli to: 
•    Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak,
•    Burmistrz Rogoźna Pan Roman Szuberski,
•    Zastępca Burmistrza Pani Renata Tomaszewska,
•    Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie z jej przewodniczącym Panem Henrykiem Janusem na czele,
•    Pan Dariusz Goździak – reprezentujący Polski Komitet Olimpijski, Mistrz Olimpijski,
•    Pan Szymon Ziółkowski – Mistrz Olimpijski,
•    Pan Łukasz Zarzycki – Dyrektor Sportowy AZS Poznań,
•    Byli Dyrektorzy naszej szkoły: Pan Zdzisław Hinz, Zygmunt Łucka, Marian Kuszak,
•    Dyrektorzy wszystkich Placówek Oświatowych Gminy Rogoźno i reprezentanta PPP,
•    Dyrektorzy Rogozińskich szkół ponadgimnazjalnych,
•    Pan Komendant Policji w Rogoźnie,
•    Przyjaciele naszej szkoły,
•    Fundatorzy Sztandaru,
•    Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”,
•    Księża: Kanonik Eugeniusz Śliwa – Proboszcz Parafii Ducha Świętego, Ksiądz Wojciech Ren – Proboszcz Parafii W Słomowie, Ksiądz Andrzej Ziółkowski, Ksiądz Edmund Jaworski, 
•    Absolwenci naszej szkoły, Emerytowani Nauczyciele.
•    Nieobecni goście, niemogący uczestniczyć w naszej uroczystości przesłali na ręce Pana Dyrektora listy, a byli to m. in.: Pan Krzysztof Paszyk, Pani Halina Bednarz – Porada, Pan Andrzej Kościukiewicz,     
    Kolejnym punktem przemówienia Pana Dyrektora było przytoczenie sukcesów, jakie nasi uczniowie odnoszą obecnie podczas zawodów sportowych, konkursów wiedzowych i artystycznych.
    W dalszej części uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor mgr Krystyna Golon. W swoim przemówieniu przedstawiła niezmiernie ciekawą historię naszej „białej szkoły”. Opatrzone bogatą prezentacją multimedialne przemówienie wywołało wiele wspomnień i wzruszeń na twarzach słuchaczy.   
    Po Gospodarzach głos zabrali zaproszeni goście, między innymi, Pani Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty, Pan Burmistrz Gminy Rogoźno – Roman Szuberski, Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego – Pan Gustaw Wańkowicz, Pan Dariusz Goździak i Pan Szymon Ziółkowski – Mistrzowie Olimpijscy, którzy pogratulowali Nam przyjęcia tak wspaniałego imienia i podarowali liczne „upominki olimpijskie”, w tym Flagę Olimpijską.

KLIKNIJ
    Następnie Pan Henryk Janus – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie odczytał Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie imienia Olimpijczyków Polskich i praw posiadania sztandaru.
    W końcu nastąpił długo oczekiwany moment przekazania sztandaru społeczności szkolnej. Pan Dyrektor przyjął nowy sztandar od Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Pana Pawła Wojtusika, który zapewnił, że jest on „symbolem działań dla dobra uczniów”  i przekazał go w ręce Pocztu Sztandarowego Uczniów, prosząc przy tym, by „godnie strzegli jego honoru”. 
    Podczas ślubowania na sztandar, które odbyło się po chwili, przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców przyrzekli w obecności Pana Burmistrza, który odczytał akt ślubowania, że „dochowają wierności sztandarowi szkoły”.
    Ostatnim punktem ceremonii przekazania sztandaru było pożegnanie odchodzącego do historii starego sztandaru.

    Po zakończeniu pierwszej części oficjalnej uczniowie naszej szkoły wystąpili w świetnie przygotowanym programie artystycznym pt „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Autorki programu uwzględniając charakter uroczystości i rangę przedsięwzięcia rozpieściły widzów narratorsko – poetycko – muzyczną ucztą. Widzowie mieli okazję przenieść się setki lat wstecz, do czasów starożytnych Greków, kiedy to światem niezłomnie rządził gromowładny Zeus. A później, w kolejnych odsłonach pięknej poezji, muzyki i tańca przemierzać przez epoki śledząc historię odradzania się idei olimpijskich. Począwszy od barona Pierra de Coubertiena, poprzez pierwszych polskich olimpijczyków, aż po sukcesy naszych uczniów dotarliśmy do dni nam bliskich, do historii, która rozgrywa się na naszych oczach. Podniosłość uroczystości dopełniły tańce w greckich i sportowych strojach. Całość została opatrzona cudowną prezentacją multimedialną i sugestywną, trafiającą prosta w serce muzyką.  

KLIKNIJ

    Po wspaniałej uczcie duchowej przyszedł czas na drugą część oficjalną podczas której, Pan Dyrektor podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie. Szczególne słowa skierował do Pani Elżbiety Walkowiak, Pana Romana Szuberskiego, Pana Henryka Janusa,  Pana Dariusza Goździaka, Pana Szymona Ziółkowskiego, Pana Zygmunta Lucka. Ci zaszczytni goście otrzymali z rąk Pana i Pani Dyrektor pamiątkowe upominki.
    W dalszej części uroczystości Pan i Pani Dyrektor wyrazili swą wdzięczność darczyńcom, którzy finansowo wsparli przygotowanie uroczystości. Byli wśród nich fundatorzy sztandaru. Ich nazwiska znalazły godne miejsce na drzewcu sztandaru. Znamienici goście dokonali symbolicznego przybicia gwoździ do drzewca. Byli to:
•    Beata i Artur Szewczakowie,
•    Magdalena i Paweł Michalscy,
•    Magdalena i Maciej Kozłowscy,
•    Piotr Gruszczyński,
•    Krystyna i Marian Golonowie,
•    Przemysław Kabat,
•    Magdalena i Paweł Wojtusikowie,
•    Arleta i Dariusz Bieleccy,
•    Agnieszka Aksamit,
•    Katarzyna i Tomasz Zarankowie,
•    Justyna i Tomasz Grewlingowie,
•    Andrzej i Emilia Gryzło,
•    Janusz Gumny,
•    Jan Kapela,
•    Barbara i Roman Szuberscy,
•    Halina i Leon Pływaczykowie,
•    Maja i Jarosław Czerwińscy,
•    Barbara Ptaszyńska,
•    Krzysztof Nowak,
•    Barbara Szewczak,
•    Maria i Józef Grewlingowie,
•    Agnieszka i Maciej Kośmiccy
•    Monika i Przemysław Bigosińscy,
•    Marian Muszyński,
•    Andrzej Rychlik,
•    Magdalena i Sławomir Ruks,
•    Aldona i Grzegorz Pileccy,
•    Henryk Siwiński,
•    Zenon Kubiak,
•    Małgorzata i Andrzej Dąbrowscy,
•    Jakub Dąbrowski,
•    Dorota i Wojciech Ziółkowski,
•    BS Czarnków O/Rogoźno,
•    Zarząd Oddziału ZNP w Rogoźnie,
•    Rodzice SP2 Rogoźno,
•    Rada Pedagogiczna SP2 Rogoźno.

KLIKNIJ

    Po tej doniosłej chwili wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w przemarszu ulicami miasta do kościoła. Wesoły, kolorowy korowód przy akompaniamencie Rogozińskiej Orkiestry Dętej i asyście zespołu tanecznego PA – MAR –  SZE dotarł do kościoła Ducha Świętego na uroczystą Mszę świętą, której przewodził ksiądz Andrzej Ziółkowki, kazanie wygłosił ksiądz Andrzej Jaworski. Poświęcenia sztandaru dokonał natomiast ksiądz Eugeniusz Śliwa – proboszcz naszej „szkolnej” parafii. Nad całością czuwali katecheci Pani Ewa Jóźwiak i Pan Sławomir Stanicki Cudowna oprawa muzyczna została przygotowana przez Stanisława Stanickiego – absolwenta naszej szkoły, który towarzyszył Panu Wojciechowi Mierzwiakowi – organiście, grając na wiolonczeli.

KLIKNIJ
      Później przemaszerowaliśmy przed główny budynek szkoły. Tam Pan i Pani Dyrektor dokonali aktu odsłonięcia tablicy urzędowej, a proboszcz parafii ksiądz Eugeniusz Śliwa poświęcił tablicę. Kolejną atrakcją dla naszych gości było wykonanie przez absolwenta naszej szkoły – Norberta Jęśkę, Hejnału Miasta Rogoźna. 
    Ostatnia część uroczystości miała miejsce w szkole.
Wszystkich zaproszono do sali nr 1, gdzie znajdowała się księga pamiątkowa, do której wpisali się  goście. Tam też wystawiono stare kroniki, pamiątki dawne i współczesne. Na holu szkoły czekała na gości wystawa poświęcona sukcesom polskich olimpijczyków. 
    Oczywiście każda jubilatka musi otrzymać tort, tak więc i nasza „szacowna, siedemdziesięcioletnia dwójka” również zdmuchnęła swoje świeczki. Był tort, poczęstunek, zabawa, śmiech, wspomnienia i oczywiście życzenia kolejnych wspaniałych siedemdziesięciu lat.

KLIKNIJ

Scenariusz uroczystości

•    Część oficjalna
Teksty: Panie Iwona Lichota, Magdalena Wojtusik, Katarzyna Zaranek,
Oprawa multimedialna: Pan Sławomir Stanicki
Prowadzący: Panowie Hubert Kuszak, Sławomir Stanicki
•    Część artystyczna
Teksty narracyjne, wybór poezji, taniec, choreografia, dekoracje, muzyka: Panie Iwona Lichota, Magdalena Wojtusik, Katarzyna Zaranek
Stroje: Panie Iwona Lichota, Aleksandra Sulka, Magdalena Wojtusik, Katarzyna Zaranek
Oprawa multimedialna i dźwięk: Pan Sławomir Stanicki   
Chór: Pani Ewelina Citar.

   

    

Aktualności

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
    64-610 Rogoźno
    ul. Mała Poznańska 1
    NIP 766-17-74-104
  • 67-26-17-005
    67-26-17-059

Galeria zdjęć